1/48 mantal

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken N r.11 i inventeringen. Gårdens namn: 1/48 mantal Skräddarp Tillhört gården: Skräddarp Gårdens art: Jordbruk Siste brukare av gården: Adolf Fredrik Johansson född 1841 Och brodern Johan August Johansson född 1849 i Rinna. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Stockhaus Åberg Kommentar i övrigt: Adolf flyttar till Stengårdshult 19/7 1918 och Dör på ålderdomshemmet 5/4 1931. Johan August f.d. hemmansägare, skildes från sin hustru 1906. Han Flyttar till Trehörna 29/7 1918. Dödsdagen okänd. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning. Ingmar Utter och Gunnar Jakobsson Ona Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början år 1992 Bestående av: Allan Karlsson, Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Berit Fransson, Gunnar Jakobsson, Hans Jonsson, Ingmar & Eva Utter, Holger Jonsson. Videoband nr 1 Skyltbeskrivning 11. Skräddarp 1/48 mantal Skräddarp Bebott till 1918 av Adolf Fredrik Johansson och Johan August Johansson. Sid 2 av 2 pçbiü" ,4, I:I|I1!I11H“l||1 ' i:) .