Skyddsympning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

(LCC/,ll .ff/7.:] Lösnummer försäljas hos Sig N 15 MAJ t ims mamma och Sv. magra på S k y d d 5 y m p nn g på följande us fredag. rikligt sång o ' Allsång 0 h evangelium. 'dag :1 Armén. Fällan. i;:,' Och mnsikmöte Pingstafton l. Kapten Westerlund och löjt Englund. passar alla ' :Sommarens »RRBYS Ödeshög. Tel. 64. stor sortering inkom en. 'i ONFIRMA'I'IONSS (OR iflligt. E E. S S QÄFFÄR T 1 en 1. .lB pre! e erade rdennerhingsten ar. o 102 Lillgänglig vid Valla. säteri, RÖK, Svanslmls 41, morgon och afton 30. Språngavgift 50 kr. plus 2 .stallet/gift. m'ot Glitter: Då under den närmasLe tiden stora flyktingskaror kunna *väntas in komma. till Sverige och därigenom stor risk föreligger för spridning av bl. a. difterismitta från flyktingarna till befolkningen, har Medicinalsty relsen anbefallt frivillig skyddsympning mot difteri inom landet. Med anledning därav kommer sådan ympning, som avser barn i åldern 1*15 år och som bör bliva så omfattande som möjligt, inom Ödeshögs orminstal läkardistrikt att äga rum i enlighet med följande plan: Ödeshög (kommunalrummet) den 25/5 _och 26/5 kl. 2 Västra Tollstad skola ” 28/5 kl. 1 em. Ombergs skola 3' 28/5 kl. 2 em. Hede. skola “ 28/5 kl. 3 'em Grönhälis skola ” 29/5 kl. 1,30 em. Svanshals kyrkskola ” 29/5 kl. 2,30 em. Kumla skola 29/5 kl. 3,30 em. Röks kyrkskola ” 30/5 kl. 1,30 em. 'Perstorps skola “ 30/5 kl. 2,30 em. Stora Åby kyrkskola “ '31/5 kl. 1 em. Åsa skola ” 31/5 lll1,30 em. Prestorps skola " 31/5 kl. 3,30“êm_._. Siggeryds skola " 1/6 kl. 1,30 em. Tellekullens skola \ ” 1/6 kl. 2,30 em. Munkeryds skola "' 1/6 kl. 3,30 em. Ympning utföres dessutom få undertecknads 1012 fm. t. o. m. den 30 juni 1945. Barn, som under de senaste åren ympats 2 gånger samt barn, vilka. yrnpats endast 1 gång men under någon av de senaste 6 månaderna, be: höva nu icke omympas. mottagning vardagar kl. _ Ödeshög den 15 maj 1945. PROVINSIALLÄKAREN. Pingstfeste 'nalles på Hembygdsgården den 19. 20, 21 ms; med börian samtliga dager kl. I9. _ D A N 8 till musik av GUNNAR KARLSSGNS OBHESIER. NYHET: Elektrisk gitarr, kopplad direkt på högtal . * TOMBOLA med fina vinster. _ Skjutbana. _ Pilkas::.;.«. Chokladlijul. Konditori. Servering. Till talrikt besök inbjuder ÖDESHÖGSORTENS .SLIATI).