Skytterörelsen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

44. Gul: S a .Tu ?aL .ni M .U 2 .L W ?, nu rak s.. , _ , .1. ,t .ni N... nu å ?M a .a u :4 _J_ . 1 3 1,; .H ,4 . ...4. . .ml ,#4 1V mig .L mm. . ,1 5 a V åu?änâu 3 :i av, mt V nu ms_ ä 0 t V De 3 "nu . .l 1 R_ R å L ...i .H Y... a nl n ni_ e 1 ,e . . .J 3 l .E G E E ,E 5 m. “mm .5 9 3h I n . _ Ö ;L .E . .s 1 1 E T n. .d nu .E .E 1: i .i .e i, 3 U 0 8 m., m n t ,\ C 4 r. .5 3 G ,M 3 f. . V e 8 I 14._ O HG V . L nu.. nu 0 .a . ,4: G a il"'1" Ä) ld “231 :nen 3= da .5. .E ”0 på I l 15.. nl .u m., .. .5. Lu. *3 2114243' 7;. _é_ :du nu. »i .1 ._34 .Tu a_ .i W” Y .G vi_ .Q "3 .l .Ö , .M 9 n t 0 8 “v 3 S ?3 0 L "1 ›. , d 3 G ; 2 e e 3 vid . a om 1 . .nu nu 2 n.. .i 7. 0 E .ä .å nu 7_ .d .1 .Tu m; 5 1 Ö. .1 .3. U. .Ta "ü .m m; G O “4 .1 H. e 1 7,... +0 h E G. v G t 0 3 § 4% . 1.) '20' .4. :x › :.11 n: 3: :IH . Få L F *GER <1 f) 4 Erik . a 3. L) 6:33* ? JaLEj ÅA w. x? 3 4?? 11"* :' u '73 *1. m I.. ;A T :0 ,.G E S 5 a., 4. .l . ;D \ Rx rawlqiuuü v uni!!! :han \ 7254:3 ,cam . 'rnm: *bin LK. LñTü ø 1.0.0 ., :3413 i? nBrWD av 1;) vi ins:) 3 ni» E I .U 8 a... U '4' cr* Ei' '9 53 1 vara: 2,3 3 5. :D ' cv vw L.: c.. ill? (5 v a '°lGETE u \ *; “ä 1/ vr; U .2. L: \ "R .1. :lg 1