Slangeryd 1:5 (Bäck)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING ° Socken Trawrna Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning 'Slmnmryd1:5 Gatunummer _ Benämning Bad: Fastighetsägare Sten Edström, Ödeshög Inventeringsdatum 19801121 Inventerare näç Johm1Högynst EH : Negativ nr T15M11 5 E BESKRIVNING a) Stuga @ J Fbluröd timrad ryggåsstuga under sadeltak belagt med torv. Synliga knutar. Gröna fönster med spröjs. b) Stuga 0) d) e) f) g) h) Faluröd timrad ryggåsstuga under sadeltak belagt med torv. Synliga knutar. En skorsten. Naturstensgrund. Vedbod Vedbod av timmer med synliga knutar under sadeltak belagt med torv och kyrka spån. Soldattorg Falurött timrat soldattorp under ryggås. Synliga knutar. Sadeltak belagt med tor* Gröna Spröjsade fönster. På gaveln sköld med texten: "Norra Wedbo kompani No 118' Slätputsad grund. Visthusbod Visthusbod av falurött timmer med synliga knutar. Sadeltak belagt med torv. Naturstensgrund. Bod Faluröd timrad bod med synliga knutar under sadeltak belagt med torv. Naturstens grund. Bass Dass av faluröd locklistpanel med rundad springläkt under valmat sadeltak belagt med kyrkspån. forts. Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Solefâñw et flyaâdes 5” PhiSen ”59%.” LJKQTQH' “ Sqmüiâa ?95:01ch är Å'áflyåááe från 01:14 ?again Kulturhistoriskt värde 4...!? M «, KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Trdümna Kommun OdeShÖg Fastighetsbeteckning leäwryd1:15 Gatunummer Benämning Bad: 0 Fastighetsägare Steniwstrüm Odmüñg Inventeringsdatum 19804H21 Inventerare K? JohülHögmüst Negativ nr TUüT11 BESKRIVNING h) Lada Lada, fiskebod i timmer med Värnknutar och mångas. Sadeltak belagt med stickor. Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde Ejnalwggmderj_fnumimö. Ödeshögs kommun Trehörna socken Slangeryd 1:5 Bäck Neg. nr. T 15:10 Bäck i miljön från NV iNeg. nr. T 15i04k Soldattorpet från NO Foto Johan Högquist 1980 Ödeshö gs kommun Trehörna socken Slangeryd 1:5 Bäck Neg. nr. T 15:01 Gäststuga från SO Neg. nr. T 15:02 Bastu från NO Foto Johan Högquist 1980 Ödeshögs kommun Trehörna socken Slangeryd 1:5 Bäck Neg. nr. T 15:05 Fd. bastu från SO Neg. nr. T 15:06 Bod från NO Foto Johan Högquist 1980 Ödeshögs kommun Trehörna socken Slangeryd 1:5 Bäck Neg. nr. T 15:09 Lada med rännknut Foto Johan Högquist 1980