Eklund

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 233 i inventeringen. Torpets namn: Eklund Tillhört gården: % mantal Sotäng. Torpets art: Grenadjärtorp Nr: 50 vid Ombergs kompani. Siste brukare av torpet: Soldaten Lifgrenadj ären Carl August Ek född 12/9 1864 i Mjölby. Hans hustru Johanna Matilda född J ohansdotter 3/2 1857 i Heda. Son Erik Oskar född 2/3 1889 i Stora Aby. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Kennet och IngBritt Gustavsson Sotäng Kommentar i övrigt: Karl August Ek heter förut Andersson. Han antogs som knekt för Tjurtorp, Sotäng och J ämstad Södergård 1884. 1919 tar han avsked efter 35 tjänsteår. Han var den siste knekten på torpet. Familjen flyttar 1904 till 3/20 mantal Bunkabola som de äger och brukar. 19041910 brukas torpet av rotebönderna. Karl Johan Gustavsson Berg född 1862 och hustrun Ida Adolfsdotter född 25/4 1870 i Stora Åby inflyttar 1910 i torpet med sina barn. Karl Johan dör 16/2 1918, Ida bor kvar på torpet. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte och Rune Andersson Högrödjan Sotäng Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans & Britt Marie Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, Stig Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson, Rune Andersson Högrödjan. Ing Britt Gustavsson Sotäng. Videoband nr 14 Skyltbeskrivning 233. Sotäng Eklund på Sotängs ägor. Soldaten nr:50 vid Ombergs kompani. Sist soldaten Carl August Ek född 1864. OHH Johanna Johansdotter född 1857. De flyttar 1904 till Bunkabola. Sid 2 av 2 I : 2:10 r * #4" a : 3 3. 3/3 1121 Sotäng_ r i I i * ' I... . .frilill." _ . "' 'I I . L' l 'II' . :' I . " ' A alko ator › e 'I:l 'EUTämä __ . '1:3 _ .1 .kb_HL_