Fåglatorpet

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 4 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 52 i inventeringen. Torpets namn: Fåglatorpet. Tillhört gården: Björnseryd. Torpets art: J 0rdt01p. Siste brukare av torpet: Skomakaren och postbäraren Johan Emil Rydberg Född 16/7 1874 död 17/6 1952. Hustrun Hilma Matilda född Pettersson 13/3 1881 död 27/12 1942. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Rune Sandberg Kommentar i övrigt: De kom till Fåglatorpet 1902. Utilyttar till Ruskilsby (Bankagården) 1904. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Berit Fransson, Gunnar Jakobsson, Siri Nilsson, Rune Sandberg, Bertil Olofsson. Videofilm nr: 3 Skyltbeskrivning 52. Björnseryd Fåglatorpet Björnseryds ägor. Sist boende. Johan Emil Rydberg född 1874 död 1952. OHH Hilma Matilda Pettersson född 1881 död 1942. Sid 2 av 4 F0 GEAEEO RPET öá'ån S'éFYÄ p..." 5 mm kan I: (_LLALH Iam. L:) 'i r gp; Pr.N_é'vT" ;_,LJLrL N 5 2 06551' 1 "5". s 'LO n 1! M LA DA 12 M .2 3 FÄHHS m 3' m axntgn *” 'ñ:=| I. x =' __.____ _.. mmm* l i ._ _ _ I_ . _ _ __T_I _ ..EE"5... I: F. II.: .II 'HH ._ __ . _ Ili ;_;r _ .__ ”min . "1: ri' |' IT W En 5. I I |.|. Ii 'kgäi§M'* “i I'I. 15' | '! 1.:? . EJ HSéETDi ! P_ '4:2'L ;n Sid 4 av 4 Hilma och Emil Rydberg