Garage

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken ödeshög Konmuul Ödeshög Fastighetsbeteckning stmümckalg Gatunummer M' Benämning ;55 m Fastighetsägare . Inventeringsdatum 197g4m_26 Inventerare nr Mbüküüü Negativ nr BESKRIVNING Garage Gjuten grund. Träkonstruktion med stående faluröd locklistpanel. Vita knutar. Sadeltak med korrigerad eternit. bruna paneldörrar. Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde