Stråtrövaren Conrad Tector

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

*aa “Sw . _51.. V 'i De båda strátrövarna Conrah PetterssonLundkvistTectnr och Gustaf Adolf ErikssonHjert irm tar en dominerande plats i 1800 ] talets kriminalkrönika. Båda kat. sägas tillhöra "klassikerna" bland_ kända förbrytare. .7 ,' Kyrk'böckerna berättar, att' du: vidlfirlen för de här skildrach häl .serna 1876 vara relativt unga män. Hjert var 32 år. små' länning från Högsby i Kalmar län, f. d. artillerist, sedermera bergsprängare och från 1864 en bart tjuvtförfalskare och rånare :med hemortsrätt på Långholmen. Ten 'var sex år äldre, östgöte Conrad ;factor från Svanhals, murare och snic kare _ men i första hand tjuv. för" 'skare och mordbrännare. Sitt livs kupp Sommaren 1874 kom hädayut från Långholmen fast beslutna att göra sitt livs kupp och sedan följa med emigrantströmmen till Amerika. Natten till den 31 augusti ställde de sig på pass vid ett grindhäl i Nafsta utanför Malmköping i Dunkers socken för att plundra diligensen mellan Sparreholm och Eskilstuna. De hade utrustat sig med stulna ge , t Övn vw. ?GH Ur statléhäktets GÄSTBOK vår och pistoler, men hade det svårt med sikten i mörkret och hällregnet. När tvâ förspända hästar bromsade upp vid grinden och skjutspojken gjorde sig beredd att hoppa av och öppna sköts han ner av Hjert, medan kumpa nen riktade sina kulor mot den storväxte postiljonen, som satt inne i diligensen. Så trodde de båda mördarna! Det var först när de störtade fram för att plundra passagerarna de upp täckte sitt gruvliga misstag. De hade överfallit ett privat åkdon med en förhyrd dräng pá kusk bocken och en_ensam resande i baksätet. John August Larsson hette kusken och den han körde åt var civilingenjör Herman Up mark, förresten släkt med SJ:s nuvarande chef, __ generaldirektör Erik Upmark. Båda avled av sina skador. Kyrktjuvar Mördarna vågade inte invänta den riktiga diligensen, som kom strax efter Upmarks fordon. De försvann i skogarna och efter en misslyckad bankkupp i 05 karshamn dök de upp i Visby, där de etablerade sig som kyrk tjuvar. Sedan forslade de allt byte i en stulen segelbåt och vände tillbaka mot fastlandet men hejdades i skärgården av en › t'ullbåt och måste sänka båten med tjuvgodset. På hösten samma år infånga des de utanför Stockholm av ett par modiga detektiver och den 17 mars 1876 beslöt högsta domsto len slutgiltigt trots nådean sökningar att både Hjert och Tector skulle avrättas. Hjert l Lidamon i Södermanland 'och Tector vid Stenkulla backe i Vi 5 b y. Conrad Tector GustafAdolf ErikssonHjert Den 18 maj 1876 skedde exe kutionerna. Hjert mötte sitt öde med värdighet och mod. Han var klädd som till fest och gick rak ryggad och lugn upp på schavot ten. Tector däremot visade redan i Visbys stadshäkte sin ångest och oro. Själva dödsscenen blev ytterst pinsam. Den fullkomligt Viljelösai mördaren knutfades fram mot schavotten. Bilan träf fade fel första gången. Men läka ren kunde efteråt konstatera att Tector dött av skräck. Och lurat ' bödeln . . . Tumult \ Under det ohyggliga skådespe let utbröt tumult bland de tusen tals nyfikna som samlats bakom spetsgården, de flesta utrustade med koppar för att om möjligt fånga upp litet blod från den av rättade. Det troddes ,hjälpa mot fallandesot, Denna . exekution i Visby blev den sista offent liga avrättningen i Sverige. De våldsamma scenerna. medför de att alla avrättningar i fort sättningen blev intermurala, dvs förbjudna för allmänheten. NÄSTA SÖNDAG: Marsjömannen.