Ej namngivet torp

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 220 i inventeringen. Torpets namn: Okänt Tillhört gården: Stubben Torpets art: Backstuga Siste brukare av torpet: Pigan Johanna Fredrika Grönsell född 23/5 1819 i Stora Aby. O.Ä. dottern Hilda Wilhelmina född 1855 i Stora Aby och Hildas O.Ä. dotter Elin Maria född 1881 i Rogslösa. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Lars Holgersson Stubben. Kommentar i övrigt: Johanna Fredrika kom från Ödeshög 1847 . Hon bor kvar i stugan till sin död 16/6 1903. Hennes döttrar Clara Sofia och Hilda bor tidvis i stugan hos sin moder då de ej är ute som pigor i olika gårdar i Heda m.fl. socknar. Clara Sofia blev den som sist bodde kvar i backstugan. 30/11 1917 flyttar hon till Åby fattighus. Hon dör där 10/6 1921 av allmän svaghet, 72 år gammal. Husen rivs någon tid därefter. Enligt födelseboken år skomakaren Carl Gustaf Klo från Tjugby fader till Clara Sofia. Hon kallades ibland för ”Clara Klo”. Modern Johanna Fredrika Grönsåll född 1819 var dotter till indelte soldaten och corpralen Daniel Grönsell, född 1773 i Vikingstad och hustrun Anna Ström född 1794 i Heda. Daniel var knekt för Nr:51 Ryket, han antogs 1812 och fick avsked 1821. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandh'ngar, Storskiftet, Laga skifte och Eva Holgersson Stubben. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans & Britt Marie Rydberg, Sture Johansson Lisbeth Linge, Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, Stig Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson Lars Holgersson & Anita Eklund, Lennart Pettersson. Videoband nr 13 Skyltbeskrivning 220. Stubben Backstuga på Stubbens ägor. Sist boende Pigan Johanna Grönsell född 1819 död 1903. Dottern Clara Sofia Carlsdotter född 1849 död 1921. Husen rivs. Sid 2 av 2 '._|' ._.II 'Ill' :| “'43 r' ." 'hi' . i dig?? * f'sr ;är J' r _ .a'la_hu_ II_ ,ar_.5 _. _ “ *knä ." . II'I'I'IZ. Stenstorp1j | . ,I I___F_