Stora Åby Kyrka

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Å by Å by Kyrka A837' Kym . 4 på: damma. ' 1 Brenners teckning År 1756 lades grunden omkring den gamla kyrkan och samtidigt KOCks teckning revs vapenhuset, sakristian och klockstapeln. Året därpå raserades kyrkan och tornets översta del. Den 9 oktober 1857 invigdes den nya kyrkan trots att bänkar ännu saknades. Vid kyrkbygget arbetade även dagsverkare från Ödeshög, Wästra Tollstad, Heda och Rök "godvilligt utan betalning och på || egen kost". \ 66