Ångplogen på Kyleberg, sista vargensköts på Valla - Ångplogen på Kyleberg, sista vargensköts på Valla

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

1868 Godsägare Axel Dickson, Kyleberg, köper en ångplog, som med gott resultat användes i 13 år. Trolltyget på Kyleberg plöj de utan förare. Dickson hade inköpt Kyleberg från släkten Kyle 1850 och hade redan i sitt hemland Skottland och England insett ångmaskinernas betydelse även för lantbruket. Vid lantbruksmötet i Stockholm 1868 inköpte Dickson ångplogen med alla dess tillbehör. Kung Karl XV var närvarande när köpet gjordes upp. Han kommentar: Nu bet du dig allt i tummen, käre Axel! När den monterats upp strömmade folk till för att titta på trolltyget. Bl a Oskar Il 0rde ett studiebesök. i En lokomobil, som eldades med ris eller ved kördes fram och tillbaka i samma spår vid ena änden av åkern. Den hade en mindre sidovagn bredvid varifrån wirar via liggande hjul löpte ut diagonalt till två andra vagnar på vardera sidan av åkern. Även dessa hade liggande hjul och kunde flyttas längs åkersidoma. Wirarna från lokomobilen och sidovagnen löpte via de andra vagnarnas hjul till en treskärig vändplog på åkern. På så sätt kunde plogen dras över 32 åkern, vända med de motsatta plogskären och plöja de ñnaste och rakaste fåror man dittills hade sett. Det var sedan bara att flytta vagnarna på åkersidorna till hela åkern var plöj d. Långa ' wirar gick det förstå åt. Plogen lokaliserade iu också stenarna på åkern, vilka togs bort efter hand Kylebergsåkrarna blev praktiskt taget stenfria. Inget bevarades av plogen. 1868 Godsägare Wulf Widegren berättar att vintern 1868/1869 berättade hans morfar att den sista vargen sköts på Vallas ägor av gårdens rättare Anders Petter i Solskina. Han sköt den genom ladugårdsdörren, när besten sökt sig till gödselstacken i gryningen. (Ödeshögsbygden 3 februari 1969)