Svanshals 6:1 (Arbetarebostad)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Kommun Fastighetsbeteckning Gatunummer Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatum InVenterare Negativ nr BESKRiVNING a) Bostadshus Faluröd locklistpanel på slätputsad cementhålsten. lagt med tvåkupigt Fernissad dörr av fasade b) RedskaEsbod m t _ø*““““*\\dduwj[_liifgáaWK \/ ;aviT; _ C m “i” 41% §Vanshals Ödeshög Svanshals 6:1 nun.k Arbetarebostad “Mk Röke mfl förs pastorat 1979.10.02. Johan Högquist ÖKM 07:3033 5 :i C47: 2 regelverk Vilande på en grund av Källare under huset. Sadeltak be Vita tvåluftsfönster utan spröjs. bräder med fönster. Enplanshus. tegel. Faluröd locklistpanel på reglar. Cementgrund, sadeltak belagt med korrugerad eternit. En ventilator på taket. c) Garage Faluröd locklistpanel på reglar. Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Sadeltak belagt med tjärpapp. 1946 (byggnad a) Beläget söder om vägen mitt emot löne bostället. Ödeshöqs kommun Svanshals socken Svanshals 6:1 Arbetarebostad Negmr ÖKM 07:30 Uthus från NO Byggnad b