Svanshals kyrka

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Svanshals År 17 74 ombyggdes tornet och erhöll då det utseende som Kocks teckningar visar. Åren 184445 ombyggdes tornet igen. Vidare raserades vapenhuset och det lilla gravkoret på södra sidan samt den på norra sidan belägna sakristian (Se Kocks teckningl). Ny sakristia uppfördes vid kyrkans östra gavel. Samtidigt med denna ombyggnad nedbröts kryssvalven. 62 a. äga. “4.955,5 .... u . u. Wåâ'g M. .a M..." nunnan!" A . .'ø.. ;I 5” .n i l ,s Jätmáal.: [syr/ta, u ?FÅ/z gled' 11/2/17611. Brenners teckning K ocks teckningar