Svar på förfrågan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

i á C C /1 r pötfands Jêytteföröunds :Styrelse C! 11.56,0!er " ragg, 27,39 _ 524 575 Till Sekreteraren i Ödeshögs skytteförening Herr Thorsten Palmer, Ö d e s h 6 g. Till svar å Eder förfrågan om när Ödeshägs skytte förening bildades har jag för att konstatera detta_dels genom läst protokoll för åren på 1890talet och dels årsberättelser nå för nämnda tid. I Därvid har jag funnit, att i årsberättelsen för tiden 20/7 1892 29. sept. 1893 icke finnes eller omnämnes Ödeshögs skytteförening eller gille. Då fanns endast 10 före ningar inom förbundet, nämligen Linköpings,Norrköpings,Motala, Söderköpings. Mjölby, Boxholms, Bankebergs, Dals härads,Kiaa samt Skärkinds, varjämte anmäldes omnämnes att flera var un der bildande. I årsberättelsen för tiden 1/1 1894 l/l 1895 omnämnes Ödeshögs skyttegille med 4? medlemmar. Som härav framgår att en lucka i berättelserna finnes för tiden 30/9 Ä 31/12 år 1892 och synes det sannolikt att Ödeshögs skyttegille bildats under denna tid, alltså på hösten 1892. I protokol len finnes intet uppgivet om några skytteföreningare bildande under något år av 1892 1910. 'Protokollföringen var icke så noggrann under denna tid synes det mig beträffande nybildade föreningar. Vid slutet av 1895 fanns 26 gillen inom förbundet. Linköping den 2. sept. 1935. Hö gaktn ingsfullt "Jb Förbundssekreterare.