Ängshemmet

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 4 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 232 i inventeringen. Torpets namn: Ängshemmet Tillhört gården: Syllerstorp Krongård Torpets art: Grenadj ärtorp nr:89 Vadstena kompani. Siste brukare av torpet: Livgrenadjären Carl Bemhad Sylvan född 6/3 1858 i Stora Åby. Hans hustru Edla Josefina J ohansdotter född 25/11 1858 i Rök. Barn: Erik Fingal född 1884. Ester Maria född 1886. Betty Margareta född 1889. Husen finns kvar och används som: åretrunt bostad. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 3 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Husgrund och rasad murstock. Markens nuvarande ägare: Anna Johansson Kommentar i övrigt: Sylvan hette förut Carlsson. Han antogs som knekt 1877 för nr: 89 Syllerstorps Krongård. Han får avsked med underhåll 1900 efter 23 tjänsteår. 1907 flyttar Sylvan med familj till J ärnstad Hvitmansgårds soldattorp Sannalund som han får denna tid äger och brukar. Carl Bernhard dör 10/6 1949 av hjärnblödning och 12/6 dör hustrun Edla av Ålderdom. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Storskiftet, Laga skifte. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans & Britt Marie Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, Stig Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson Videoband nr 14 Skyltbeskrivning 232. Syllerstorp Ängshemmet på Syllerstorp Krongård ägor. Soldattorp nr:89 Vadstena kompani. Siste soldaten Carl Sylvan född 1858.0HH Edla Johansdotter född 1858. 3 barn. De flyttar till Sannalund Järnstad 1907 och dör där 1949. Sid 2 av 4 RUSTHÃLLET NR: 89 SYLLERSTORPS GÅRD SOLDATTORP 1703 Jonas Pärsson 1774 Nils Syllbom 1724 1740 Anders Mogren född 1686. 1740 1742 Erik Moberg född 1719. 1743 1763 Lars Syllbom född 1717. 1772 1799 Lars Syllwan född 1750. 1799 1817 Trumslagare: Anders Westerberg född 1772 i Rinna död 1842. Hustrun: Cathrina Persdotter född 1770 i Hof. Barn: 5 st. De återkom till Syllerstorp och bor där 1833 1842. Under mellantiden bodde de i J ärnstads Brunsgård. I någon husförhörslängd står han förd under Syllerstorps Skattegård den sistnämnda tiden. 1817 1824 Lars Nyman född 1800. 1824 1835 Trumslagare: Petter Sundberg född 1808. 1835 1843 Trumslagare: G. Andersson 1843 1846 Trumslagare: August Wiss 1846 1848 Trumslagare: Lars Jacob Gran född 1832. 1848 1849 Trumslagare: Johan Petter Blom. 1849 1851 Trumslagare: Carl Johan Blom född 1833. Under tiden 1817 1851 berättar husförhörslängden inte om någon Soldat/trumslagare som bor i Syllerstorp. Det kan betyda att trumslagarna Inte bott där men fått sin avlöning från Syllerstops rusthåll. De är ju också mycket unga då de börjar i musiken. 1851 1876 Sid 3 av 4 Corpral: Car Gustaf Falk född 1825 i Horn. __ Hustrun: Inga Lotta Abrahamsdotter född 1823 i Odeshög. Barn: 7 st. 1877 1904 Livgrenadjär: Carl Bernhard Sylvan född 1858 i Stora Åby. Hustrun: Edla Josefina J 0hansd0tter född 1858 i Rök. Barn: Erik Fingal född 1884. Ester Maria född 1886. Betty Margareta född 1889. Flyttar 1904 till J ärnstads Vitmansgårds soldattorp som han från denna tid äger. Se soldat nr. 91. Sid 4 av 4 “r ' 4.; . _ _ 'HH_ J= 5_ 1 H IH_ 1 'h .':IE' n '“* HERJHAHULIHH: _" _ | .T _. . ' H I I. .. . .J .IL .I I. I I I I. I._ __,j L.: |_ 'klivJ; _I1_,_'_ _ '|_ _ hämma L; E: " .." ' ' .ll IJ* r . . “H _.I 1:.. * " aim. ' : 'hr' , x. r ;+ 1. H_ 1.. r a _..Ir :I 1._ | I I _ “nth 'I MHNKE'UFHl ' F '11 '1:551 E | _. d_ 5 I __L_ k . _ mm. .L __ i ;: _ I .I .I|__ 5? _| “i 1": r .IIII l _ I _ k_ :1 _ _ i .Irak .I I .5. årn . . ' I .. l 1___.| 'L ..L 5. | .H |?'l I . r_ r.. 5. __'l .._ 'I _. '.'*' _ Lw'. ' I." ___ i_' _ ' :u ”4.5 Akersbei'g '' I '. I ' H D g. =:__;__ 1. i 4 "ÖI 'Il 'F .I II _ _ L WülüI'üulä u . _ ._ :4:55: . _f_ _ .u . . II '| I*."'__ 'I I'm_ 1 “ :f “§5le .\. ' | _ . I ...N _ll_ ;uu'51