Dunder-Stavas

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 100 i inventeringen. Torpets namn: DunderStavas Tillhört gården: Syllerstorp Torpets art: Backstuga Siste brukare av torpet: Pigan Gustava Petterson/Dunder "DunderStava" född 16/2 1832 i Sotäng Stora Åby. Bam: Karl Patrik född 1856. Ida Josefina född 1860. Malkom Fritiof född 1867. Clarsa Soña född 1870. Per Gustav född 1873. Amelie Charlotta född 1876. Husen finns inte kvar Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Lennart Pettersson Kommentar i övrigt: Gustava bodde i egen stuga utefter vägen J ämstadBoeryd. Hon förblev ogift. Hennes föräldrar var skattebonden Petter Nilsson och Maja Andersdotter i Sotäng. Gustava dör 18/1 1914. Husen rivs och sätts upp igen på annan plats. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Berit Fransson, Hans Wigren, Birgit Rydberg, Ingmar och Eva Utter. Videofilm nr: 6 Skyltbeskrivning 100. Syllerstorp Backstuga här boende pigan Gustava Pettersson/Dunder född 1832 död 1914 stugan revs 1921 Sid 2 av 2 ._b ,. _.I _ i: _ “mäTWHÅHEI'PHDE .4... f _: i_ LE: '.|I. I] ;51: i k l ' 7' 'I. . ,å då STLLEHETGEP; ...i : 1_ :l E__' : "H. "n. 114:_ u I n_ _ ':uzZ_'4.':_|Aker " . _.. *Mürtknnaudm . . . 1:* _ __çggstavas . I L _1 “5:I'Il1lfuwd [i '