Boeryd Berggård

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 4 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 178 i inventeringen. Gårdens namn: 1/ 16 mantal Boeryd, Berggård. Siste brukare av gården: Ture Waldau född 5/8 1911 i Stora Åby. Hustrun Elisabet ”Lisa” Waldau född Fransson 10/11 1916 i Torpa. Barn: Kurt född 1939. Kennet född 1945 död 1967. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 4. Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Kurt Waldau Kommentari övrigt: Ture och Lisa gifter sig 30/12 1939 och bosätter sig på gården till 1968 då de flyttar till Pelarbo. 1997 rivs det då förfallna bostadshuset och flygeln efter att ha stått öde sedan 1968. Ladugården står kvar hösten 1998. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Kurt Waldau Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Hans Wigren, Torsten Lack, Berit Fransson, Uno Lingmark. Uno Thagesson. Videofilm nr: 10 Skyltbeskrivning 178. Boeryd 1/16 mantal Boeryd Berggården. Sist boende Ture Waldau född 1911 död 1993. OHH Elisabet Waldau född Fransson född 1916 död 1988. Barn Kurt och Kennet. Familjen flyttar till Pelarbo 1968. Husen rivs 1997. Sid 2 av 4 L | :' ' . . ' 'a 'IIFrs'LEuTüfEI* . _, ... ::F .' “ w_ . J =" §3 ; ll . i i .IEJJ Sid 3 av 3 PinirmTurh'rurw_i_'. ..._ .. . _rr'rm irrue,.|.r”m..i.....u|.H ...h.u . I. _':' "u If: . ' . . . I_ __ I 4. : il I: _ __ nu . Kaffekalas hos Emelia Andersson Berggärden Boeryd är 1928. Från vänster: Hilma Lund född Aurell maka till Per Lund. Per Lund, målare och dottern Iris. Bakom Iris: Signe Andersson Vadet Syllerstorp. Olof Andersson Vadet Syllerstorp. De var syskon. Emilia fEmli” Andersson Boeryd. Oscar Aberg. Maria gift med Arvid Thörngren. 99 Klara gift med Oscar Åberg. 99 Edit Edvardsson gift med Carl Edvardsson. 99 Carl Edvardsson Näfstad Västra Tollstad gift med Edit ovan. ”Emilia fick är ???? hushållningssällskapets pris för välskött smäbruk”.