Sättra torplista Uppsatta skyltar

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

"'"iij" "isär“':Tâm'f _'ç L _ . . ____j . __, “i ___ 3, . ;+___._ Ä. FäMátfâ$ö§p_#läbçgJ&+__hEELP"._ | : __1_*' *F* * “_.__;_;zä 155%;ng . TW 1 I 2 i in; , . Q§__+ ' ' a 2 i _ 1 _+ j_# _: Ti +__.1;_..rÅ.__iL._._I. . + T 4 4 __ 'r "åligimm ;_4444 ; _ _951/45. mg_ j :sj j . .___._ _.__._ __... . 4. . I 4 3_ _._ .__ a.. 1' +.. I _ 2.* . . ; ____ ._ __ 7: ;r 3* . ; ?ägs/"äs .__ '4 _ i *_ ; .4__Tw_ 4;_ ; .f i i. 4 i __ QQ§9$w§wm .4 2 i_ ; ; få??? “1 .. .;.;.i.__44_i.__.;_ L l . + in." ;___F C? _4;_ .› ..___;____+__ *____JTMELQL_ I "' ; l . ._ i i le ååéEF'Efn I ”q ina1! 4. 5 i .4__ H' ; TM_ ._§___Ã_1_ :LP @ i i i ' ' 4: .I _F_ *___+___ __| .J I . __.T: ___ . _J_ * T. _+._ “4. . __;_ _L_._.. . _1_ 1 i _|_|_ . I i 'io»496 H U". .ha _19