Sättra Karta Ekonomiska torp 1-21

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

'2\ a " I' 'i' J ägâanstorp E . :ii 2 I" . M U" V_ e anger; Eksátferç'_ _ r . :.z ;Högaberg 81'. Häst/;egen /' '\_ 37 _/ _/ / HER T/G TOR/9 77 , rWN' / Turheáime! . ä ; . _ __/i åttraüammen . ?8 ' 135.4 Såüvaüammen T .___ _ _a_ . 135,4 Fäl/an ' “' ...._ _ Q . Kvarnabron . Nybygget . 13 D .1 44 i i i_ n. * I Nyhagsm ossen Kammarbergef / "3 Larsforp \ ?4 @ 11 x I Nyhagsgmen / I "1; PH" / d ,' I \ *ägo ass eva ef ' 'l / . Süábergiskogen < _.=__' I' I Fi'skamon Q 24 ' .. Stenstu an / On a ' g E Hässmu ads dammen I. 16 . 1 41 . 5 l* .i _______ ....44 + ,. , / 6 il. #0 , .. , . KOL SJOMARKEN . I _27: K0\s\ögö\en i r i ,§3 [42_ [LH/a Nogård 7 .150.14 / ( / J ( 9_ __sz 1 p |\ .'" K\\ntas'\ön .[145,)\ .I ”5”. ;J43 ll.. i* I _ lill. _ a i i 1._ I' 'I' , n I I ' r * t .I . . _ i . i .i It_ i lll 'lin' '1... _i i'