Sättra Häradskarta

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

. . 'r' F' . *#0* i" _ r' 21 1 *I if du: . ?uJçç' 'h _ '* Jv'ä ' , '_ ar: klä'Bh I: I I i i "En (Kvällarmvuggç 4 9323. 55535' 19'. är* I h. l E* 5* hi.. ,':J'üv 1* :JUÃJCZJ'J/L J?” Ja (i *5. 7 lit i' n H* I.” á wágsêwai “71/79 i_ *4.* x 1.. 1: __ "" q ' . _ ' Il I I 'I " . ' I . k . 'k 1. J 'I ' " 1'l i”. i. 1 Jul. :r . H* + man: i “' _ .. . _ _. I. _ I ___, p_ _ ' _ r . _ ': ,I J_ '. . . ' r* i) ." =_ _ _ _ I a I .. I. _ H __r m* I Hiv, 4* ' *t 1:. =' ' 2e ' . "R i. I .i I .5. " En ' seåüaøé in" . i J I |. I L .' *3 :ha: I' . 'L ' l . y. 'u *' J ' friend? Møiáfb _f_ ' 'I . (ff'ñáü .31.. 1.., I . r