Sättra 1 Anderstorp 0-1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

TORPINVENTERING I RÖKS SOCKEN Nr. i inventeringen...:( .... .. TmPets namn: HMDEFåSToRP I' Kama.M (Sfam ?Casting het 3 Såå;rad Torpets art: Jordtorp ü Förpantningstorp ' Ä Baokstuga II' Grenadjärtorp n I i I l l I I I I I i i I I I i i l i I I I l i I I I I I I I l i I i l i l I I i l' Torpet år: lå? Li 5? 5Forpet "upphörde"pga" Iaiköpv år: Sistemavtorpet: D'hawnas Häri?” f?$“6 i: Stål:) é: H Sigma HM'thSdEWêfüfz ? å??le Vâdüråfad. t'HFÄlfffütdc Igåå bt: Müpk bütfüt 'föra hfl? tiânf ufd Vis:35% ?är maidpwfâw får?! Båttvi: ?ära;L Havanna ?wydamcás EUELGF CFLella här; bärstfäcf " Hos en finns kvar och annan.døs...so.ra.:e . KHusen finns ej kvar: Ä Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 5,7 U Torpets plats i terrängen har ej återfunnits U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F'* o Markens nuvarande ägare: StrL755 rat gård Kommentar i övrigt: Södürh b'årdiüw Om /QUÖ°éüa(eå har" här* (001919 'åre swe/dar: chfcrs Persson Eølç'gâqn 51/ h Sinikka: Oc.: PSOÄFM E 3%9'YJHPETEEKQH amortera chfar'ssom FTF?§32 :4819:: o I'm51 4451:01 ;Sf1:40» MDthcIoffEM ?Tilgåf 55551/ .sam Pagan: Haanstd få!? chef/o_ .pan.144, EN' Skott F. WW .f Eee,ey 4: ml, mob; Erato... SlmomsdeHür 39:?! I” L). r' GIF'SMJ: Deo ämmLe [gåc?! Bohm :idag :5333 o ;intCan på U. ' ahdåfsfuw'ü *KFF:jävla H åkt, Cüolmfbsatf ell/.52 191?!7'6515: _ o.. .3 *jrfrå, ' _i_ I ' (5:36 EGEN/dt: fågb Giv:ammo: HM!ch Ff'??é 1:» P3 Stina Godersdoñür PÅ??? IDC“ FE.. 15::ka ' källor: Husfárhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet :131,: fagágSllgåftet Ortsbef olk ningen. Inventararo: Röks Torpinventeringseirkel år .. 28. ANDERSTORP ”KROGEN” V. SÄTTRA Smeden Anders Persson född 1785 i Nysund och hans hustru Stina Olofsdotter född 1784 i Hällefors. Gifta 1811 inflyttade 1812. Son: Gustav Edvard född 1816 i Rök Smeden Anders Andersson Född 1783 i Asbo och hans hustru MajaStina Månsdotter född 1792 i Säby Son: Anders Petter född i Rök Flyttat till Harstad 1819. Johan Lindström född 1797 i Harstad och hans hustru Maja Greta Holmberg född 1799 i Krigsberg. Barn: Johanna Sofia född 1822 i Godegård Johan Carl Gustav född 1825 i Rök Inflyttade från Godegård 1821. Utflyttade 1827. Är 1829 kom från Ekeby: Smeden Johan Erik Skult född 1791 i Ekeby död 1833. Och hans hustru Maja Greta Simonsdotter född 1801 i Västra Tollstad. Barn: Johanna född 1830 Gustave född 1833 i Rök ”Till hus” kom från Karnphemmet änklingen Jöns Larsson född 5/ 11 1775 i Gränna flyttat 1834. Ankan Maja Greta flyttade år 1835 Till Ödeshög. Johannes Hiller född 1796 i Stora Åby och hans hustru Stina Andersdotter född 1788 i Väderstad,”sjuklig”. Inflyttade 1835 och bodde där till 1838 då de flyttade till Mark. De var de sista boende. Anderstorp revs år 1849.