Sättra 16 Gullbergsö 0-2 .pdf

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

TORPINVENTERING I RÖKS SOCKEN r; Nr. i inventeringen....i Gamma (r am; Torpets art: IJ Jordtorp D Förpantningstorp EK; Backstuga U Grenadjärtorp Torpet nedlades år: 6. ligg? Torpet upphörde pga friköp år: f? ens:1 65'... Sistebrukm av torpet: Eric' Enlargem, P. :993 I 53.5% F cf, I??? (min. 'Dimma szlVlCL EH k.$<15i'0'“&_'§@f^ 19520: ååh! 4501 (4353)., he Kom Från Mäki/(äger ”153511 Öna ?SJVer D Husen finns kvar och används som: TE' Husen finns ej kvar: II Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: U Torpets plats i terrängen har ej återfunnits _n_ . P' __ n . Markens nuvarande agare: att ?91, qui...fd I' J' Kommentariövrigt: Husgw'L/md 755mm; Kvar" man* ,mn ;'Cfolgjtggjzmm (Egnafvt' ut pa C/h unc;(ch 5*v'1/IC):L'â.m 01/ kärr., ;Gu/em. Sdüqmgjgrágelx. paj Svhüi ÖC((Ilm ÖHárSGVm dai; ;digt'xtra {GFFXÄ(“E LF/?cÃrx Skobéems *E6363 Guif bara 5:' 3 U,SÃ%ra ' a _ i: _ _ n, Eric: Er:055"üb1ø Fwii?c3>3?d_i§5§3 ”S E7' Li WWW* ' qi?" “1 GMC* 555% Erfesdoaer E 9.90: 4.19.52, .55 .män iom: nde Fragen [SNFt' 5 källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet och laga Skiftet Ortsbefolkningen. Inventerare: Röks Torpinventeringscirkel år Gouéezqsso I om_ 4,, Sä+iérm r [98/ F F_ /OPIOQYEL r 5 Ni' IS SQJQ, (9'55 ;f Svea/ms LLQLS LNB; Lårgclcféer F: (3;.3/3 " L' i 'år IWF! kom Pre:v1 Suawsátais: iof/HU Hansson., F, 933 [ Suamsans ' 01.51,_ .Mmja» Mässan, FJ, [1776 .1 ägg: åta.,th Hat/as ?344 f 'Qom Filoj ?qi/mea Säng» F. 1??? F Swansüaás L .Maia Cüwçsot E 070 “i” "' i Husffun och bär*an Ebcáág dgr Make.am ( JM a Sveabonrj 1 år" /?95 kom Eråm Séourax åtog Sem» lehkfsctm3ar: J__Å.OLrs _CZQSSQM E /?50 { Eg jag ; EM. Alison DÃrs 4011:67* 19.5/ ;i Sf,Äb.f .b._cigüen quá'ou P, .(74590 :i Skilara. Äta'33. I i ;n husaé g gapa, se; /âOOrfwe'á" i Måns Månsson/v [ZPSÃJ aizinderås ooh uuércaééåcj I (din. [Meäaborcj 'Que/ersdohêer* F, ;957 .i 'TraáSrVLcaV: i (Sarh : Måns fi nes .om Budera F... 0%. _GULAÖERGSST SNF? u Sääf0. Ämrs ÅQFSSGL» cr GFCVIMCK l_ [89/ .Lisa ozsc/otwécr E I??? .5 Razz l_ m; En'csmgi 448m Johan AQfSSOI/L [9/63 ;T ?ut [Vy/2373:331? (3549.. [Jaffng Omkrswö 'Plé sâLksfyc'joum I Johannes NarISSOMw/*faa IC, 1;'538 ;f ådelgy dJSYS m. Mm. omsç/offer* 1: [9% i IQSL Cghdimo. *1 ° . åtarm: Hmm., fil/[CL F [§33 t* ñgbç quC johan E /9357 15 Räk ñiâhqm DGV: barnem *mäffütde 'Elfa pel[lan [873 E .550 .Erik/980W F, i??3 :1 R3; I_ d... iPS8 M :Gm/.A sym, Epáésdoééer A 090 ; :QEELdJSSA ba kom ;av:ggr till 640.0» /âYYi bag:regler var forfaef gda.