Sättra 9 Karlsro 0-1 .pdf

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

TORPINVENTERING I RÖKS SOCKEN 6?? Nr. i inventeringen .... Torpets namn: KHRALS RO Torpets art: ü Jordtorp II Förpantningstorp X Backstuga 11' Grenadjärtorp n i i i i i l i l l l i i o i i i i i i l i l l i I i l I l i l l l o I o i l o o o lo Torpet nedlades är: få: 1:938. Torpet upphörde pga friköp år: _ beendå ,_._.__ F. Slste brakm av torpet: FryGun 18,91% 3 ›" kön/bag ÖLO Eggen 137151' 0 (4,51: Sfênc» âdamsavm F.. ;weir areas" Gbps30W thééade :83.11, em Sawd. II Husen finns kvar och används som: FCIInser: finns ej kvar: Har .0.63195me 1321"! Hej Lo.. FCTorpete geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: “EF H Torpets plats i terrängen har ej återfunnits Markens nuvarande ägare: 6.5 FOL gård Kommentar i övrigt: C15 UPP ;agé / q_ of. ?1 géüwñründr syftar/1 buskar ooh apäräeüéfad Vår" bclåñaf Wçhafm:rmñâwE VLOFPG, ände, k/Ãcj :famn: pråm, Gubborö. Öltig'c'êt” CVdffj thhcgrü Urgaüm” “ sin boende ?2.10 :53.32, 'ånWE åawueiäsw» FSK?91. _ Lab...rn Q'Dx _ "3 5. *P _. . _ .741 MhiLSdüJEfe/*JL ?3 IHM 5; I _5_ '___ f. _ .. . källor: Husforhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet och 1 ga Skifåefizlq gm' 5 *i .. r ?6: Ortsbefolkningen. '9 (i 54 år: ?55: .Sif”tina chêam 3 :H r* P. när 12144815' Inventerare: Röka Torpinventeringsoirkel år ÅGLMU ons' färg 4.03 ;1 ÖCIOpSSCJVL FK “551% Simsmd" 5153341: . ___ EQRLSRO _ u, Säffra.. ___ _ Blüfâähüm Hans*30m E *EorF I Gb. 5.:.: EQMr s:›m..5ir§.ztn% FÅ .SÅ*Efrm _______..._ _ l 5 [m Hu 'Ei:ad I??? Fråga QikLleQLlm _ _ _______ m "I _ . Q r , få?? HW bgs%ru åeaihéalgiiiLWEn F? 45 059 : :M: “i r ._. ..... . ' SOM.: En C; E_.,f§é_f_?åé____r Rök _H_ ___..__. _ _ _ bock/e, âvcm. sugrmor Örg'véa F,_i?9_.2 › ________ _ __h_+___“_____ OLEJCL_ NJYS JSHSEGW E___L?_Zé_:__âbiff '5'er each __._ ._ 15,14. MÅQLÅiçe;átcr Från Lamma5:§_çå___ l i c; :0/3 i 90! I 615:; I. Q_EÃE:0{_Ã3 __ _ __åsiaHem Müåâ__6 (306 :22:44 I :L wc? ____ ___ : T... amma, (804? "4 _. d. L903 ! gg__;.______.;0am 9c$e=zr EIPIO .i :43%.: m; i n __ KML lQudoCFh Emv_______ _. _u_ _ _ :rån [53/9 bodde (här _f_'gxf_o.,cçw____ H. __ .§_LMÅQLMU_QC S335_ __6.Ã3:9;31?JÃI;__. . mik_ hans, h L.: 5 1? r u __aiuâmna M fiiå_.mp_19:üüüaügr E 3%??3 i' Trchärmm ...J N HH R En: _PZL___&4§?1< 1,9 ;ÄV T. _ _LMM_ f _f/lCEM'GLE; OC QJCSSO VL 53% 045/ a? lt . . t _ [0 r r. ga' (6 "i" :500: k,___i/LU5{'ru S+rmq âdqmssçu» /Ci i?ê?(fa :4201:: cl, Lägg_ \ i _ , . SBJTMHE_§QL#O bmwL, E (5)/ 5; g IQ; få.? pgäHaé '(751 M ___.,_ G* ÅhüdJEli.: :861: f,F(5á_i*égá._ii__i.L_§ ärm'ch /995' ___* Ur" [omm fåcm_i%m_iu__â__.1.33.31LÅ_ggg_ T H 5, »H me ;g Sw e! (93:: . ' 77:' 0 men 3 ©_(.Q#F.5_S_Q_Hr__ü$j:ägglidmfizl _.ÃCMÅ . _ / 5? 3 31 ____ __ Man _MQ.L.'6.Q F P :46 5 d EL ,. _ __ _éñr _S_S_› amg .ti/L s 3 0 W I: L_gjiráårê Mgâgge “6 Vt 9 L 011 2 1______.H....__