Ej namngivet torp

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 266 i inventeringen. Torpets namn: Okänt Tillhört gården: Tingstad Torpets art: Torp Siste brukare av torpet. Det har ej gått att fastställa vem som bott på torpet Husen finns kvar och används som: Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 6 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare:. Kommentar i övrigt: Saknas Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Hans Wigren, Hans Rydberg, Sture Johansson, Joel Antonsson, Eino Liljegren, StigAke Josefsson. Videofilm nr: 15 Skyltbeskrivning 266 Tingstad Torp på Tingstads ägor. Sid 2 av 2 .II :"E' bd ,_ ?T m. '_ ' ._ i |1L||=Ir||u "Film K. L "nuum"innimlålnäf _ _,_'__'b'.__|.||"| 'h b". I_ 1. 'l lh l.|||"|| hr'“" får .J +51 |||"||.||"' ll'ul. . l