Tjugby 2:12

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

IâEBYGGELSElNVENIERlNG i ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM Film mB ?g 43 Em I ”I '5 Inventerare Marie Hagsten Invent.dat 1987.11.10 Eken. kartt blad nr Koord Socken/Församl Hede Bilagor Kommun Ort Ödeshög Hitnlngar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Tjugby 2:12 Adress Svensk bebyggels del y Gäd d rwmma' Mellangården Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggn. nuv. funktion Hus Funktion Vån Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn, år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg histt värd. 1 mangårds 1% timmer sten rosa spritputs sadeltak rött gröna 2 lufts K180050 *JR byggnad släta hörn och om enkuplgt tegel 6rut0r fattningar .A . . .. i, 2 Flygel 1% U V gulv1t lockllst sadeltak rott U 187090 panel med vita 3kupigt tegel knutar omfattningar 3 bod 1% 1! talurött liggande 5runa,med 185070 §3 tim, med Vita F. luekdr \Ä knutar och omF. 4 bostads 1% trä ll ljusgul stående brun med 3398”. › hus fasspont med 2luft spröjs 10113 äâ röda knutar 6 rutor Situationsplan, tomtkarta AB 05mm Cnn sspmmeumn omfattningar Miljösammanhang, gårdsmiljö. trädgård gruaad plan, uårdtmäd mitt påg fruktträdgård uaatar om bostaden, uitmålat spjälstakatr