Tjugby Brunnsgård 4:6

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

eEBYGGeLSEiNVENIERiNG i ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM Inventerare Marie HaQSten Invent. dat 1 1 0 Film nr g »ts ›.J J ”cm Ekon, kart. blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun _ _ Ort Odeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn TJugby Brunnsgård 4:6 Sveriges Bebyggelse del V Admä Gårdsnamn 0.d. Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Aniäggn, tid. funktion Speceri_ och manufakturaffiär Anläggn. nuv. funktion Hüs Funktion Vän Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn. är Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg hisT. värd. 1 bostad 2 tre sten ljusgrå spritputs valmat tak, röd vita 2 luftsF1924 SituationSpIan, tomtkarta AB Östgöta Earvesuandemen målad falsad plåt med tvärpost Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård Fruktträdgård, björkar M