Biskopslyckan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 121 i inventeringen. Torpets namn: Biskopslyckan. Tillhört gården: Bonderyd. Torpets art: J ordtorp. Siste brukare av torpet: Förpantningstorparen Carl Gustaf Gustafsson född 3/12 1833 i Strå. Död 9/9 1890. Hustrun Johanna Charlotta Persdotter/Öberg född 14/1 1838 i Stora Åby. Barn: August William född 1867. Frans Rickard född 1869. Anna Lovisa född 1876. 0. Å. Carl Axel född 1878. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 6 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Ragnar Gomér Kommentar i övrigt: Torpet uppkallat efter torparen Anders Biskop född 1787 i Stora Åby. Hustrun Maja född Andersdotter 16/5 1798 i Bälaryd. De kom till torpet 1848. Han dör 10/2 1860 under vedhämtning vid sin stuga. Maja dör 1852. Angående Johanna Charlotta Persdotter/Öberg var dotter till torparen Johan Petter Larsson/Öberg född 28/4 1811 och hustrun Anna Carin Fyr född 17/5 1813 båda i Stora Åby. De bodde på Renemo ägor. Johanna blir änka 1890 och bor kvar på torpet till 17/3 1915 då hon avlider i bröstsjukdom. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Rune Sandberg, Ragnar Gomér, Rosa Ström, AnnCharlott Fokin med dotter och bambam. Videofilm nr: 7 Skyltbeskrivning 121. Bonderyd Lutherssons . Skylt Biskopslyckan senast bebodd av Johanna Öberg/Gustavsson född 1838 död 1915 Sid 2 av 2 ärtorp .i u u. n .0 h.. _.r .. . .5 .. 1.1 nr. ......|. 5 _ .3 G.... . .... ___ nr. “ma m. I, ........ .H J.” ._u _fh min.. _5:251_ i_ ___.;FEEHWM . .ü .. . \ .. .få X... i . .. F. ... .. . Vill.. ___________:I_E_==__ .|. AW”