Biskopslyckan skylt

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

.å _q.' _ . r " dig... " ' J . i :#4 unriüi x'IEWH. " . . i r . 1.. .I 1_ * r, . I'