Biskopslyckan brunn

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

.Pål'IH' ”11: " ' = . :“F"' .Tr