Biskopslyckan 2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

IF_ *1;› F. :ir. . . .. . .... _I_ . r. ._. .JpäÄwJu .._ ü Law?.51 ...Jurhur .__. . v . r .1 1. .F . . . a m. . . . . . 1 . ....._. . . .U ..1..... u . . . . . + .1... ...I :H .Jl r. | LI..Ir......L. . _. . ...Wii...HU Jul_ .Ha .5... i. . . . .. f... . 1...... ;..57.. H.. . . .r :T ...Us l .l . .. .. ...i ....... h.. .u _. _ . r ...5; . . , . 1 _ .. d. . . .. .___ . pil.. r.. .. mura.. a. 1...... . n.. 3..... ._ . . .r . .1. . .. . . .0... r kmr... . . I I | J .r : J... ..