Beckhemmet eller Lilla Källvik

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 10 Allmänningen Torpets namn: Beckhemmet eller Lilla Källvik Torpets art: Backstuga Finns: 1868 Första innehavare är Sven Larsson och hustrun Eva Lotta Jonsdotter. De kom från Söräng. Från 1876 bor Johan August Jonsson med hustrun Charlotta Sofia Svensdotter, samt deras barn, inhyses hos Eva Lotta, som är änka då. Eva Lotta flyttar 1892 och samma år flyttar det gifta paret också. Under tiden som Johan August med familj bor på backstugan flyttar han till Amerika 1880, kommer hem 1882. Flyttar igen 1888 kommer hem 1891. Därefter är backstugan öde.