Biskopslyckan 3

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

üäiäüüazäåâlå. TE _....âaå F Gulin...? .llIAF... 1..: rr... .......ll ...Jil.3. _är_ . . . .+ . 1 H. . I.. . Ir". ...u u 5......Ir......n. ... . ...3 ...nu 4.... ?ä ...n .. I. . I... .allL. | 1 1..... ._I . . runt.. ...i _ . . ....... a. Jern... .