Ekstugan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 30 Ekeberg med Lassarp Torpets namn: Ekstugan Stubbhemmet Ekebergsstugan Torpets art: Torp Finns: 1820 Uppfördes Cirka 1820 av Anders Stubb och hans hustru Anna Maja Gottfridsdotter. Torpet bytte ägare 1823 och namn 1824 till Ekebergsstugan. Efter Cirka 1836 heter det Ekstugan. Nuvarande boende är Anneli Trybom.