Lönnemålen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 32 Ekeberg med Lassarp Torpets namn: Lönnemålen Torpets art: Backstuga Finns: 1863 Uppfördes Cirka 1863 av arbetskarlen Johan August Svensson med hustrun Margareta Persdotter. De flyttar 1866. Därefter bor ingen i Backstugan.