Södra eller Lilla Vässjötorp

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 17 Fagerhult Torpets namn: Södra eller Lilla Vässjötorp Torpets art: Skogsvaktarboställe \ Finns: 1863 F örste innehavare är Skogvaktare Lars Larsson och hustrun Matilda J ohansdotter. Mellan 18641901 bor Johan Petter Andersson med hustrun Eva Karin Flyg inhyses på torpet, 1894 brukas det inte av skogvaktaren utan av sonen Karl Larsson med hustrun Hedda Olivia Johansdotter. ' Under flera år bor alltså tre familjer samtidigt på torpet. Lars och Matilda flyttar 1904 och sonen med familj flyttar 1905. Sist boende är Frans Erik Göransson och hustrun Gerda Ottilia Fransdotter. De bor där mellan 1906] 908. Därefter är torpet öde.