Rosenvall nybygget borgen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 42 Fliseryd Torpets namn: Rosenvall Nybygget Borgen Torpets art: Torp Finns: 1834 Uppfördes 1834 åt avskedade soldaten Zackarias Borg med hustrun Elin Persdotter. Torpet uppfördes som en form av pension till honom. Det kallas också Nybygget eller Borgen. 1866 är det förpantningshemman. 1886 brukades det till gården. Sista innehavare är sadelmakare Fredrik Richard Bard med hustru Maria Elisabet Ode och deras 2 bam. De f1yttar1927. Därefter är torpet öde.