Karlslund

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 55 Göteryd Torpets namn: Karlslund Torpets art: Backstuga Finns: 1873 Tillkommer 1873. Friköpes i början av l900talet och kom aldrig att föras över till Trehörna socken, utan förblev i Rinna socken. Därefter är torpet öde.