Uddebacken

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 53 Göteryd Torpets namn: Uddebacken Torpets art: Backstuga Finns: 1809 Tillkommer 1809 när Samuel Andersson och hans hustru Eva Stina Karlsdotter kommer dit. Eva Stina dör 1834 och Samuel flyttar till fattighuset (Rinna) 1845. Därefter bortflyttas stugan enligt husförhörslängden.