Sjönäs

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 119 i inventeringen. Torpets namn: Grenadjärtorp Sjönäs Bonderyds ägor. Torpets art: Nr: 96 Vadstena kompani. Torpet friköptes år: 1908. Siste knekten på torpet: Livgrenadjären Karl Oscar Stark född 25/4 1882 i Heda. Hustrun Hulda Elisabet född Krans 4/3 1885 i Stora Åby. Barn: Gunhild Linnea född 1882. Dagmar Elisabet född 1909. Astrid Maria född 1910. Husen finns kvar och används som: åretrunt bostad Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 4 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Platsen där stugan stått är uppodlade. Endast källaren är kvar. Markens nuvarande ägare: Ted och AnnCharlotte Fokin . Kommentar i övrigt: Karl Oscar antogs som knekt 1901 och tog avsked 1911 efter 10 tjänsteår. Familjen flyttar till Ödeshög 25/8 1911. Till torpet flyttar 1908 babtistpredikanten från Bäck Johan August Hagman född 1844 i Ekeby. Hustrun Anna Lovisa född Andersdotter 1837 i Viby. Död 10/6 1912. 3/8 1912 kom änkan sedan 1902, Edla Albertina Petersson till Hagman so hushållerska. De gifte sig 11/7 1914 i ett borgeligt äktenskap. Sonen Elis Hagman bor kvar till 1966 då han flyttar till Norköping. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Rune Sandberg, Ragnar Gomér, Rosa Ström, AnnCarlott Fokin med dotter och barnbarn. Videofilm nr: 7 Skyltbeskrivning 119. Bonderyd Torpet Sjönäs Grenadjärtorp nr:96 Bonderyd. Siste grenadjären Karl Oscar Stark född 1882. Antogs som knekt 1901. Avsked 1911. Hustrun Hulda Elisabet Krans född 1885. De flyttar till Ödeshög 1911. ärtorp .i :5 I* :i: äGre'd .. ./. Sid 2 av 2 V .11. __________:=_E__:.__ __ F” 5 __r_ .3 I Mr .m ;bax m . J., . .a d... . _._ _EEE_ i_ i än?