Brofällorna

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 104 Pukeryd Torpets namn: Brofällorna Torpets art: Backstuga Finns: 1864 Uppfördes cirka 1864 av Karl August Månsson och hans hustru Hedda Maria Trenk. 1876 bebos backstugan av arbetaren Sven Johan Svensson med hustrun Johanna Johansdotter. Hon dör 1899 och då flyttar han. Därefter är torpet öde.