Häradsgropen eller Härsgropen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 107 Rönnestad Torpets namn: Häradsgropen Härsgropen Torpets art: Torp Finns: 1789 Innehas då av Jonas Månsson med hustrun Ingrid Andersdotter. 1865 kommer Karl Johan Fröjd med familj dit. Han avlider 1891. Sist boende är snickaren Johan Paulus Andersson med hustrun Hedda Soña Andersdotter. De kommer dit 1897. Han dör 1898 och hon dör utfattig 1905. Därefter är torpet öde.