Mada

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 105 Rönnestad Torpets namn: Mada Torpets art: Backstuga Finns: 1 861 Uppförs någon gång mellan 18611865. Första och enda innehavare är drängen Anders Samuelsson med hustrun Johanna Samuelsdotter. Anders dör 1878 och Johanna flyttar till Säby 1880. Deras två barn 12 och 15 år gamla bor kvar där till 1881 respektive 1882. Därefter är torpet öde.