Friborg eller Fribäck

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 148 Slangeryd Torpets namn: Friborg Fribäck Torpets art: Backstuga Finns: 1864 Uppförs 1864 under namnet Friborg av Karl Johan Petersson med hustrun Lotta Persdotter. De kommer från Smällen under Säteriet. Lotta dör 15/3 1885 och Johan gifter om sig den 31/12 1885 med Maria Charlotta J ohansdotter. Hon dör 1/1 1887 och Karl Johan gifter om sig på nytt den 25/9 1887 med Anna Elisabet Enström. Anna Elisabet dör 1895 och Karl Johan flyttar till fattighuset 1896. Därefter är backstugan öde.