Österhagen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 152 Slangeryd Torpets namn: Österhagen Torpets art: Backstuga Finns: 1836 Nämns första gången 1836. Då bor där Johannes Persson och hustrun Carin Jonsdotter där. Han dör 1839. Änkan bor kvar med barnen och kallas fattighj on. Under flera år bor familjer inhyses hos änkan. Hon dör 1878. Mellan 18821886 kallas det torp. Sist boende är Karl Johan Augustsson och hustrun Kristina J oseñna Gustavsdotter. De kom dit 1886 och flyttar 1891. Därefter är backstugan öde.