Boviken

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 156 Trehörna Säteri Torpets namn: Boviken Torpeis art: Stortorp Finns: 1699 Enligt :den första kartan Över Trehörna säteri. F örstaåkänd innehavare 1789 var Lars Andersson och hans hustru Kerstin Jönsdotter. Nuvarande innehavare Oskar och Elin Fröjd. Oskar 1avled 1981. Elin bbr fortfarande kvar.