Klockfällorna

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 166 Trehörna Säteri Torpets namn: Klockfalloma Karlstorp Torpets art: Torp Finns: 1 841 Tillkom cirka 1841. Uppfördes av Karl Nilsson under namnet Karlstorp. Mellan 18541858 kallades det Karlstorp eller Klockfälloma. Efter 1860 kallas det alltid Klockfälloma. Sista innehavare är Alex (Alexander) och Anna Gustavsson. Han dör 1949. Och Anna flyttar då. Fungerar nu som sommarbostad.