Krogen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 171 Trehörna Säteri Torpets namn: Krogen (Erikslund) Torpets art: Torp Finns: 1789 Innehades då av husaren Anders Nordkvist med hustrun Stina Alfving. Efter cirka 1810 ändras namnet till Erikslund efter ägaren Erik Gustaf Uhr. Mellan 18211848 heter det Krogen igen men efter 1871 heter det alltid Erikslund. Sista brukare var Robert och Elisabet Berg. De flyttar 1953. Nuvarande boende är Kurt och Kerstin Öberg.