Nyhagen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 164 Trehörna Säteri Torpets namn: Nyhagen Torpets art: Backstuga Finns: 1855 Uppfördes någon gång mellan 18551860. Förste innehavare fattighjonet Carl Persson. Han häktades och dömdes för första resan stöld Vid Vadstena rådhusrätt 1863. Han frisläpptes ett år senare och avled 1869. Sista brukare är Wilhelm och Anna Bergkvist. Wilhelm aVlider 1941 och Anna 1951. Därefter fungerar backstugan som sommarbostad.