Brev från Carl Olander - Ett brev skrivet till mamma

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

/ 'En álçn, FJ " ai; ádøm eáJ/ø:°_.Ãä/Twéaübnm_ M M 6 c tale/v /Å Ask/nav M4 onøáa ;4; M M 'mm ;maila/'7b ,Ärla ya; a/ M law L. ,Mg /Maz . üpà ÃJ'Aøzew 4/WWM1 mamnm ,id/;Mi 61m/ 4,54 ._ M27_ ,Jm ,9 .la/m Wu ,m 24%., § ?yoch am den 42:44,::24 anwa. 42,40: ,m då .14,4% ,Mad *Map *JimMMA JIÃÃw..Äáá_ J är: det Jaja., då ' 7491:7?” ?färd/n ' 0". .ÅLM/ am a; #“WMCJLL/ ;9, 43: gym 4a mg_ 4a., Måne .V ÄKWJ., ,m ,gagn W; .m än 44%_ AM. , ü; , åMáu'jda: goa/az* .rum 4404:; M *glad174:;.å0/murff2ø4; / ' MWÃM_ ' aiunzy/aj när; M aut; ?om MM W544” » I am» . fniåâ! ,älg av", etc/?Te »W yet/:J [av ,Z 5:/ apa/V, 5"/ [497513 (24/ .Ma/u Lågt W/W Jag r? zy/ááøêf '454 #44/ áá x då :alá71447114, cn., ;1% MM