9. Åby

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÅBYFYRBONDEGÅRD ÅBY GÄSTGIVAREGÅRD ÅBYJUTEGÅRD ÅBY SÖDERGÅRD Fakta om Åby i Ödeshögs socken, från register upprättat i samband med häradsekonomisk karta 186877. Oförmedlade mantal Ryttare, soldat eller bätsmanstorp Övriga bebyggda lägenheter Ägovidd i qvadratref räknat för: Byggnadstomter Trädgårdar Åker och annan jord under plog Naturlig äng: skoglös skogbeväxt Annan duglig skogbeväxt mark Annan duglig skoglös mark Summa duglig mark Vägar Kala berg och andra dylika jordfasta impedimenter Sjöar och vattendrag Summa oduglig areal Summa summarium 4 2 7 29 10 1 ,668 280 458 1 ,964 240 4,649 27 5 17 49 4,698 En qvadratref var 881,5 m2 (dvs. 29,67 x 29,67 m). Förteckning över information som finns i Iantmäteriets historiska kartor. Åby nr 110: Lantmäteristyrelsens arkiv: Geometrisk avmätning Storskifte Delningsprotokoll Laga skifte (ej digitaliserat) Lantmäterimyndighetens arkiv: Storskifte Arealavmätning Klyvning Laga skifte Utstakning av väg Avsöndring, klyvning Utstakning av samfälld inställd lnlösen, Enl. lagen den 26 mars 1920 Aktnr: 05STÅ26 05STÅ89 05ÖDJ70 05STÅ125 Antal kartblad 05Ö DJ1 31 05ÖDJ169 05ÖDJ237 05ÖDJ254 År 1639 1699 1762 1790 1837 1763 1805 1806 1841 1853 1868 1916 1924 Antal sid: >(__\|\_)U1_\ 13 12 10 100 13 20 32 12 Avsöndring: 8:3 Korpskyllern 050DJAVS99 1891 14 8:4 050 DJAVS1 00 1892 15 3:4 050DJAVS215 1897 9 1:8 Immarsbacken 05ODJAVS87 1901 6 1 :9 050DJAVS88 1902 7 8:5 Karlstorp 05ODJAVS101 1903 8 1:10 Blixbo 050DJAVS89 1903 6 1 :1 1 050 DJAVS90 1904 6 8:6 Rosenlund 050DJAVS102 1905 5 1:12 Högmoberg 05ODJAVS91 1906 6 2:9 Hvilan 050DJAVS92 1909 8 2:10 Björksnäs 05(__)DJAVS93 1911 6 3:5 Fredriksberg 05(__)DJAVS95 1912 8 2:11, 8:2 Korpskyllern 05ODJAVS94 1916 9 8:7 Rosenlund 3 050DJAVS103 1916 6 4:11 Kronberga 05ODJAVS97 1927 9 4:12 AIbo 050DJAVS98 1927 9 OBS! Korpskyllern finns i laga skiftesakten 05ODJ158 1864 58 Torp nr Fastbet. Torpets namn SB/SK Karta Karta Karta Karta Karta 1841 1870 1948 1997 2002 OSK 1 Fyrbondegården 139 1 :11 Blixbo X STP X X X 140 1:10 Blixbo SK X X X X X 1:2 141 1:8, 1:9 Immarsbacken SK X X X X 3) 142 1 :12 Högmoberg SB JTP X 143 1:13 Fridhem BS X 144 Svältan SK X T X 1:4 145 1 :13 Lövingsberg SB X X 146 SK X BS X 1:5 147 Trumbelund SK X T X X 6) 1:6, 1:7 148 Svartebäck SK X T X 149 Hagalund SK X T X 2 Gästgivargården 153 2:9 HViIan SB X BS X X X 154 2:10 Björknäs SKISB X T X X 155 Buten SK BS X 156 X BS X 157 Skogen SK T X 158 SK X BS X 159 SK X BS X X 160 Stenbron SK X BS X 161 8:1 m.f|. Korpskyllern SB X BS X X 162 8:2 Lundstorp 1 SB X BS X X 163 8:5 Karlstorp 1 SB X X 164 11:1, 3:2 Eriksberg SB X X X X 4) 165 SK X BS X 3 Jutegården 167 Hakebo SK X T X 168 Berghem SK T X X 169 SK X X X 4 Södergården 171 4:10 Brantefors SK X BS X X 5) 172 4:11 Kronberga SB X STP X X X 173 Lugnhem SK BS X X 174 Sandstugubacken X 6) BS = Backstuga 3) Utdrag från karta 1868 visande avsöndring klyvning. JTP = Jordtorp 4) Utdrag från karta 1884 visande awägning kvarn STP = Soldattorp damm. SB = Utdrag ur Sveriges Bebyggelse 5) Utdrag från karta 1805 visande arealavmätning. :K : uppsatt 6) Utdrag från karta 1806 visande klyvning och justering. Å rbo n d eg å rd 20080922 Torp nr 139 Soldattorp nr 25 Fastighetsbet. 1:11 Blixbo Torpet finns utmärkt på karta från laga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmateriet. l handlingarna till skiftet finns torpet under namn Lilla Olstorp och det börjar att användas som ryttartorp. Från ca 1850 har det kallats Blixbo. ' l _| Torpet finns utmarkt på Haradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, mar kerat med STP. År 1904 avsöndras fastigheten och Åby Fyrbondegård 1:11 bildas, enligt akt 05ÖDJAV590, bland Historiska kartor hos Lantmateriet. Första agare: Frans Os kar Svensson i Åby Fyrbondegård. Utdrag från Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. Torpet finns utmarkt på Fritidskarta ÖSK från år 1997. Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 l435 6456” ; _._ _ i GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6455357 Y = 1434635 SWEREF 99 TM N = 6452907 E = 481966 SWEREF 99 1500 N = 6455489 E = 131959 Torpskylt har satts upp av tidigare torpin ventering. 20080421. Besök vid torpet och nedan bild togs. År 1677 ca 93 1715 1715 42 1743 63 1769 83 1783 1803 1804 06 1807 21 1821 49 1849 1875 1879 92 1892 1902 1924 Corpral Nils Joansson Keimpe Corpral Carl Carlsson Ekäng Corpral Måns Ericsson Rehnman Arvid Cederström Corpral Anders Andersson Söderman lsak Åberg Jöns Åbrodd Johan Bild Anders Blid Christina Larsdotter Anna Johannes Anna Stina Carl Peter Johanna Maria Charlotta Gustaf Magnus Eva Lotta Petter Åberg Greta Nilsdotter Sofia Christina Charlotta Johan Peter Anna Maria Johanna Carolina Mathilda Mathilda Hedda Gustafsdotter Sofia Per Johan Blixt Stina Carolina Jonsdotter Johan August Augusta Matilda Carl Viktor Josefina Albertina Frans Otto Oscar Hulda Amalia GustafAlbin Matilda Svanberg Evald Bernhard Blixt, byggnadssnick Carl Johan Blixt Ulrika Karolina Rosenkvist Amanda Ulrika Karl Emil Anna Elisabeth Oskar Albert Carl Johan Enell Eda Josefina Gustafsdotter Karl Gunnar Axel Leonard Tage Hans Evald Bernhard Blixt, byggnadssnick Hulda Maria Flink 1697 1697 1743 1711 1743 1760 1782 17840823 17840823 1806021 1 181 10327 18120925 18150920 18180830 18211 104 18241 107 18280716 17960219 1803 1821 18241 115 18270211 18300427 1831 0924 18371014 18431203 1815 18480908 18261029 18261029 18481014 1851 0404 18520916 18550319 185801 23 18600306 18630909 18370104 18770418 18580729 18621 120 18840713 18860505 18880414 18901 117 187201 26 18760510 18971 103 18981213 1901 0804 18770418 18870331 18641110 18641110 180707 18110804 18310119 1 8660623 18490211 18440717 18530512 18300924 18371025 19110418 18750714 1 8621 020 19191218 död i Finland död på gallären Horn kom från nr 37 Slangeryd, Trehörna commenderad till Pommern smw Tollstad 000000 <0 000000000 0= G) E: 3 3 m Malexander Åsbo Asbo 0= 0= 0= 0= 0= 0 Rogslösa Ö smw l___inderås V Tollstad ÅBY Fyrbondegård Torp nr 140 Fastighetsbet. 1:10 Torpet finns utmärkt på karta från laga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmateriet. l handlingarna till skiftet finns torpet under namn Lilla Olstorp och det bör jar att användas som ryttartorp. Från ca 1850 har det kallats Blixbo. Torpet finns utmarkt på Haradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med T. År 1904 avsöndras fastigheten och Åby Fyrbondegård 1:10 bildas, enligt akt 05 ÖDJAV589 bland Historiska kartor hos Lantmateriet. Första agare: Karl Edvard Eriksson i Åby Fyrbondegård. Utdrag från Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. 20080922 Blixbo Torpet finns utmarkt på Fritidskarta ÖSK från år 1997 Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 1435 6456 l' _ ' fronbergä 5455 F GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6455372 Y = 1434604 SWEREF 99 TM N = 6452922 E = 481935 SWEREF 99 1500 N = 6455504 E = 131928 20080421. Besök vid torpet och nedan bild togs. Skylt sattes upp. i _ . _ År 1897 Jonas Fredrik Andersson, skomakare Emma Charlotta Eriksdotter Nelly Maria Carl Erik Oskar Georg Fredriksson Verner Leonard Uno Fredriksson Ellen Viktoria Fredriksson Anna Elisabeth Ruth Helga Cecilia Gunhild Linnea Maria Viktoria Georgina, fosterdotter 1930 Jonas Fredrik Andersson, skomakare Emma Charlotta Eriksdotter Gunhild Linnea Fredriksson Maria Viktoria Georgina, fosterdotter 18591 122 1861 1 228 18860411 18880316 1891 0308 18940731 18951213 18971 122 18991 110 19040317 19170228 18591 122 18611228 19040317 19170228 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= St Åby st Åby ÅBY Torp nr 141 Fastighetsbet. 1:8, 1:9 Torpet finns utmärkt på karta frän Iaga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Avsöndring kvaning sker är 1868 och fastigheten 1:8, 1:9 Ingemarstorp bildas, enligt akt 05ÖDJ169, 20 sidor, bland Hi storiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Trehorna J112:4419 från 186877. Fyrbondegård 1:2 20080922 Immarsbacken År 1901 avsöndras 1:8 och 1902 avsöndras 1:9,__akter 050DJAV587 resp. 050DJAV588. Första ägare: Johan Lund. Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 5456' I_ _ _ I 1435 _ :_ ___ 14315 4041:494; 'I 6454 . _FJ_rl .F.i..v..._\_. .. GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6454652 Y = 1434933 SWEREF 99 TM N = 6452206 E = 482272 SWEREF 99 1500 N = 6454788 E = 132265 20080609. Besök vid torpet och nedan År 1868 89 ? 1890 1901 1901 05 1901 13 1913 18 1920 bild t s. Skyt attes u. 4 Johan Johansson Järnström, förpäg Maja Stina Larsdotter Karl Emilia Matilda Johan Petter August Pettersson, förpäg Katarina Vilhelmina Andersdotter Johanna Lovisa Johansdotter, idiot Johan Petter Lund, äg Eva Karin Flyg Hilda Viktoria, fosterdotter Alma Kristina Lund Oskar Leonard Blixt, lägäg Andrea Ida Charlotta Almberg Svea Viola Ida Margit Åke Leonard Karin Maria Adolf Fredrik Karlsson, lägenhetsäg 18130306 18200513 18500908 18570518 1823 18291119 18580521 18370518 18290412 18970318 18700328 18840630 1891 0304 191 10625 19121003 19140119 19150522 18700520 19001211 19050528 Heda Heda Heda Varv Säby St Åby Trehörna St Åby St Åby Heda Vallerstad St Åby Svanshals Ö Ö VNy ÅBY Torp nr 142 Jordtorp Fastighetsbet. 1:12 Torpet finns utmärkt på Haradsekonomisk karta Håstholmen J1124413 från 1868 77, markerat med JTP. “i” Avsöndring sker är 1906 och fastigheten 1:12 bildas, enligt akt 05ÖDJAVS91, bland Historiska kartor hos Lantmateriet. Första Iagfaren agare: Karl Gustaf Eklund. Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 5.700 kvm. Tax. 4.600 (600, 4.000). Förvärvad 1946. Trä, omkr. 1850, 2 låg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar. El. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1850. Läg.äg. Edvin o Margareta Adelind. Barn: Sune, Maj. År 1865 1906 Anders Andersson Maja Stina Andersdotter, förpantäg Matilda Andersdotter 1907 Karl Gustaf Eklund, gratialist Skomakare Klara Albertina Bele Karl Rickard Eklund, Skomakare Ester Maria Vilhelmina Sture Ingemar Olof Tryggve Fyrbondegård 1:2 20080922 Högmoberg Utdrag från Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1433 _ _ _1434 1435 645? GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6456420 Y = 1433180 SWEREF 99 TM N = 6453952 E = 480499 SWEREF 99 1500 N = 6456535 E = 130491 Husen__ar rivna och fastigheten ingår i fas tighet Ostgötaporten. 18161121 18890719 Ekebyborna 18190826 St Åby 18530706 St Åby 18530224 Grebo 18540629 Västerlösa 18780710 Ö 18991010 V Tollstad 19230415 Ö 19120724 Ö ÅBY Torp nr 143 Backstuga Fastighetsbet. 1:14 Torpet finns utmärkt på Haradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med BS. Utdrag från Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. Fyrbondegård 1:2 20080922 Fridhem Avsöndring sker är 1956 och fastigheten 1:14 bildas. Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 1435 1435 I . __ 1 . GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6458517 Y = 1434409 SWEREF 99 TM N = 6456063 E = 481702 SWEREF 99 1500 N = 6458646 E = 131695 År 1875 Nils Magnus Rapp, kyrkoväktare 18150709 18910414 Höreda Johanna Johansdotter 18160123 18940212 Heda August Wilhelm 18410121 18410308 Ö August Wilhelm 18421217 Ö Gustaf Oscar 18451214 Ö Carl Ludvig 18490929 Ö Emilia Amanda 18541225 18550223 Ö 1893 30 Carl Oskar Carlsson, trädgårdsarbetare 18580920 V Tollstad Clara Sofia Andersdotter, ofärdig 18521004 St Åby Carl August Sigfrid 18840909 Rinna Oskar Simon Karlsson, Skomakare halt sjuklig 18870608 Rinna Axel Hjalmar Karlsson, korpral arbetare 18920922 19181107 Väderstad Thure Fingal Karlsson 18960628 Ö 1930 Valfrid Kasper Modig, jordbrarb 18810324 V Tollstad Ester Amalia Modig, fd tjänarinna 18910908 Svanshals ÅBY Torp nr 144 Torp Fastighetsbet. Torpet finns utmärkt på karta frän laga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Trehörna J1124419 från 186877, markerat med T. Fyrbondegård 1:2 20080922 Sväüan Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 5455” _. _ 6454 GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6454582 Y = 1435408 SWEREF 99 TM N = 6452142 E = 482748 SWEREF 99 1500 N = 6454724 E = 132741 I församlingsbok 1925 30 användes nam net Svärdstorp. 20080618. Besök vid torpet och nedan bild togs. Skylt sattes up. ;t/ År 1858 1908 Carl Ulrik Pettersson, backstuguhjon 1913 1910 Greta Carolina Svensdotter Emilia Maria Johan Alfred August Leonard Carl Albin Gustaf Adolph Frans Oscar Otto Fritiof, idiot Rosina Olivia Amanda Matilda Jonsdotter Oskar Albert, oä Alma Laura Rosina Sven Fredrik Johansson, stenarb Charlotta Lindblom Märtha Linnea, fosterdotter 18330817 18281217 18550830 18570930 18600710 18620217 18651 107 18681230 1871 061 5 187401 20 18450212 18721 108 18890514 18580606 18620426 19031218 19080714 18741 120 18610516 18700616 19081118 1889 Ö '[rehörna O O: O: O: O: O: O: O: Q 3» U < 09 >n 0' < Hovbu Rlän Otterstad Väderstad ÅBY Torp nr 145 Fastighetsbet. 1:13 Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 2.014 kvm. Tax. Byggn. 4.000. Förvärvad 1940. Trä 1893.2 rum, 1 kök, 1 hall. Omb., rest. o. mod, 1941 0. 1942. El, v, avl, cv, wc. Möbelsnick. Einar o. Alma Wätter. Barn: Kerstin, instina). Ekonomiska kartan Ödeshög J133 8E1gSO, från 1948. År 1893 Carl Otto Åberg, gratialist stensättare Hedda Lovisa Andersdotter Hilda Karolina Hulda Serena 1909 Emil Leonard Karlsson, jordbruksarb äg Hulda Serena Åberg Signe Leontina Elin Linnea Karlsson Signe Ottila Vilhelmina oä Ester Maria Vilhelmina Sture Ingemar oä Fyrbondegård 1:4 20080922 Lövingsberg Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6456725 Y = 1433241 SWEREF 99 TM N = 6454258 E = 480556 SWEREF 99 1500 N = 6456841 E = 130548 Huvudbyggnaden flyttades i samband med vägbygget omkring 1961 och finns i dag under adress Södra vägen 11. 20080609. Besök vid torpet och skylt sat tes upp. 18400918 19220703 Ö 18320825 19160124 St Åby 187501 1 2 Ö 18691008 Ö 18621216 St Åby 18691008 Ö 18950316 Rök 18950316 Rök 19150409 Ö 18991010 V Tollstad 19230415 Ö ÅBY Torp nr 146 Torpet finns utmärkt på karta frän laga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Håstholmen J1124413 från 1868 77, markerat med BS. År 1838 1889 Peter Samuelsson Charlotta Johansdotter Mathilda Johanna Charlotta Mathilda Augusta Clara Wilhelmina Roth oä Christina Maria Andersdotter oä Fyrbondegård 1:4 20080922 Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 1435 1435 6458 GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6458446 Y = 1434153 SWEREF 99 TM N = 6455989 E = 481447 SWEREF 99 1500 N = 6458572 E = 131440 20080516. Besök vid torpet och nedan bildntogs SkyI satteup. 1799 18490204 Rök 18191019 18891213 Trehörna 18450220 " 18460830 18490218 18531219 18580407 0= 0= 0= 0= 0 ÅBY Torp nr 147 Torp Fastighetsbet. År 1806 finns upprättad akt om kvaning och justering av gräns och ägodeIning, akt 05ÖDJ70. Nedan ritning är hämtad där ifrån. Marken tillhör Åby Södergärd och tor lpet heter då Björkelund. uniJ Torpet finns utmärkt på karta frän Iaga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Trehörna J1124419 från 186877, markerat med T. Fyrbondegård 1:5 20080922 Trumbelund Torpet finns utmärkt pä Fritidskarta ÖSK från år 1997, markerat med nummer. ti*1.:* Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 6455 1"'*'“I _ ' k 'Ä 'Te I ;in i ?'3th 6454 ' GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6455017 Y = 1434379 SWEREF 99 TM N = 6452564 E = 481714 SWEREF 99 1500 N = 6455146 E = 131707 20080421. Besök vid torpet och nedan bild togs. Skylt sattes upp. År 1857 78 1877 94 Lars Jonsson Stina Karin Nilsdotter August Andersson, förpäg blind Karolina Jonsdotter Hulda Carolina 18060320 18730219 Ö 17990912 18780925 V Ny 1831 091 0 Ö 18361207 Linderås 18690214 ÅBY Torp nr 148 Torp Fastighetsbet. Torpet finns utmärkt på karta frän laga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet .. i Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Trehörna J1124419 från 186877, markerat med T. _ :7+ ' P' II r't " I ' .i ":t ü' . I .2 Foto från år 191819 visande Svartebäck och fr.v. Josefina Andersdotter Johansson med barnen Gustav och Johan. Ett tack för länet tiII Majken Johansson, Ödeshög. Fyrbondegård 1:6, 1:7 20080922 Svartebäck Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 6456. i M i 1435 amiga. :Hund : 6454 GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6454777 Y = 1435478 SWEREF 99 TM N = 6452337 E = 482815 SWEREF 99 1500 N = 6454919 E = 132808 20080618. Besök vid torpet och nedan År 1892 1900 1897 1904 1904 1927 1928 Per August Stålknapp, arb Maria Kristina Andersdotter Sigrid Evelina Dan Jakob Josef Theodor Per August Löfgren, handlande Edla Amalia Svensson Gerda August Alfred, döfstum lda Amalia Anna Tyra Aslög Edla Augusta Katarina Alma Maria Albertina Karl Viktor Johansson, äg br, mjölnare Johanna Lovisa Karlsdotter Emilia Josefina Carl Rickard Eva Maria Josefina Vilhelmina Andersdotter Mina Viktoria Carlsson Nelly Helena Johan Erik Sigfrid Carlsson, divarb Gustaf Teodor Carlsson, gjuteriarb Georg Elmer Henning Karlsson, jordbrarb Mina Viktoria Carlsson IngaBrita 1851 0322 18540302 1881 0901 188401 28 18900322 18431 101 18540920 18770528 18801018 18830524 18850715 18870426 18900809 18540322 18540831 18860330 188801 1 0 18901003 18621024 18940322 18960629 18990216 19031 109 18950210 18940322 19260906 1 9040220 19150226 1891 021 1 19170126 St Åby St Åby Svanshals Svanshals Högby Orlunda Väderstad V Tollstad V Tollstad V Tollstad V Tollstad V Tollstad St Åby st Åby ÅBY Torp nr 149 Fastighetsbet. Torp Torpet finns utmärkt på karta frän Iaga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Trehörna J1124419 från 186877, markerat med markering. År 1902 Carl Johan Lång, Iägenhetsäg gratialist Johanna Matilda Johansdotter Emma Matilda Lång, sjuksköterska Fyrbondegård 1:6, 1:7 20080922 Hagalund Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. I l _ . f_ . _ I ._ u n ' ' a I _ I .i . r 1 _ I_ J ' ,Jr:j . . .1 .1 _ 5., 2 ' .' Ex p" _" /JÅI ?1. 1 ' I _. ' r MalmWE: I, I "xFmåfñtâ GPSkoordinater: 6454 RT 90 (RHZOOO) X = 6454928 Y = 1434544 SWEREF 99 TM N = 6452477 E = 481880 SWEREF 99 1500 N = 6455059 E = 131873 20080407. Besök vid torpet och nedan iId ogs. Skylt sattes upp. i .is ,5 18541204 19260426 St Åby 18460502 Rinna 18830928 Trehörna Å G iva regå rd 20080922 Torp nr 153 Backstuga Fastighetsbet. 2:9 Hvilan Torpet finns utmärkt på karta frän laga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. _ _ _ r. ' r I I Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med BS. . Avsöndring sker är 1909 och fastigheten 2:9 bildas, enligt akt 05ÖDJAV592, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Första ägare: August Velin. Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 8.860 kvm. Tax. 4.900 (900,4.000). Förvärvad 1947. Trä, omkr. 1860. 3 rum, 1 kök, ver. Omb.1915. El. Ekonomibyggn., trä omkr. 1860. 1 nötkr. Lä ä Ta e oT ra Conradsson Barn' Sti Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. Torpet finns utmärkt pä Fritidskarta ÖSK frän är11997. "li. 'I' ;HJ'gi' .q .r _ * _35 lllll si. 5. Ur Roland Hagbergs anteckningar efter en vandring 29 juni 1985 saxar vi följande: Vilan visades av de nuvarande ägarna. Torpet lär vara byggt omkring 1860 och tillbyggt 1915 och är mycket välbevarat. Här bodde knekten Valin. Han var brännmästare och gårdssnickare. Vid renoveringen hittades väl gömt i trossbotten 2 liter brännvin. Med en ko och höns klarade man sig på detta torp. Ett tack till Roland Hagberg för information. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 1435 545? . ' 1435 ' Fastigheten används i dag som sommarbo 5456 GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6456195 Y = 1434814 SWEREF 99 TM N = 6453747 E = 482135 SWEREF 99 1500 N = 6456330 E = 132128 År 1819 Nils Olofsson 17780902 18680429 Adelöv Anna Stina Jonsdotter 17821003 18441020 Ö Carl Johan 18140508 18141201 Ö Gustaf Henrik 18151026 Ö Carl Johan 18180607 18190605 Ö Fredrik Ulrik 18200413 Ö Johannes 18230602 18230602 Ö Johan Alfred 18240618 18910503 Ö Johanna 1827 Ö 1824 Johan Alfred Nilsson 18240618 18910503 Maria Dorotea Gustafsdotter Nilsson 18290220 19120329 Ö Elin Alexandra 18551102 Ö Carl Axel Mathias 18570224 18570909 Ö Carl Viktor 18590217 18630729 Ö Axel Jacob 18611220 Ö Uno Christian 18641025 Ö Carl Thure 18670419 18670806 Ö 1903 04 Anders August Svensson, arb 18430802 Heda Emma Amalia Adolfsdotter 18391007 Strå 1904 06 Klas Fredrik Schelin, garveriarb döfstum 18540613 Malexander Amanda Maria Rosén 18680822 Hjortsberga Glän Johan Birger oä 18960726 Hjortsberga Judit Ottilia 19000829 Mjölby Ingeborg Maria 19050916 Ö 1906 08 Uno Cristian Ahlsen, urmakare 18641025 Ö 1909 11 Axel Vilhelm Lundbom, bränneriarb 18820224 Rök Emma Viktoria Karlsson 18831130 St Åby Sigurd Vilhelm 19060425 V Tollstad Agnes Viktoria 19071029 St Åby 1911 Frans Albert Rosell, sågarb, fd livgren 18710821 St Åby Hilma Rosina Trygg 18740410 St Åby Olga Maria 18981213 St Åby Gunnar Evert 19030121 St Åby Märta Elisabeth 19080915 St Åby städ. 1917 August Albin Velin, fd Iivgrenadjär 18650930 St Åby Hulda Olivia Svensdotter 18641030 St Åby ÅBY Gästgivaregård Torp nr 154 Torp Fastighetsbet. 2:10 Torpet finns utmärkt på karta frän laga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. I. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med T. i Avsöndring sker är 1911__och fastigheten 2:9 bildas, enligt akt 050DJAVS93. För sta ägare: Axel Franzén. Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 1.942 kvm. Tax. 6.000. Trä, omkr. 1850. 2 läg., 4 rum, 2 kök, 1 hall, ver. El. Änkefru Hulda Franssén. 20080922 Björknäs Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 Utgå_ H _ '1435 GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6457160 Y = 1434615 SWEREF 99 TM N = 6454709 E = 481924 SWEREF 991500 N = 6457292 E = 131917 Huset är rivet.__Rester av grundstenar och grindar finns. Ags i dag av Linköpingsfamilj. bil År 1899 1911 1921 1927 to s.S 20080618. Besök vid torpet och nedan Frans Evald Djerf, skräddare Ida Matilda Grip Jenny Ottilia Axel Reinhold Djerf Franzén Ester Maria Anna Matilda Axel Reinhold Djerf Franzén Hulda Mariana Johansson Sten Erik Hilda Carolina Djerf, linnestrykerska Hulda Maria Franzén född Johansson 18481003 18500607 187201 28 18731 109 18790310 18921231 18731 109 1881 0430 19121003 18670521 18810430 19000803 19140523 19140523 19121227 1 9270421 st Åby St Åby St Åby St Åby St Åby st Åby 0= 0= 0:0 Å G iva re g å rd 20080922 Torp nr 155 Backstuga Fastighetsbet. Buten Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk 20080609. Besök vid torpet och nedan karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med BS. bild togs. Skylt sattes upp. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 1435 1436 :5459 . .535 __ ' AS* _ (.13, _ _ . “"F :1 ' 5Kar|sfors .K I, . _ 6458 GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6458775 Y = 1434849 SWEREF 99 TM N = 6456326 E = 482139 SWEREF 99 1500 N = 6458910 E = 132132 År 1883 1909 Kristina Persdotter Görling, änka 18331129 V Tollstad Hilma Helga 18710610 St Åby Augusta Serena 18730307 St Åby Amanda Helena 18760126 St Åby Karl Axel Görling Fredriksson, dotterson 18870212 St Åby 1908 Klara Vilhelmina Johansson, fd piga backstuguhjon 18590806 19190102 Rinna 1917 Beda Maria Johansson oä 18940306 Trehörna 1922 1920 23 1923 26 1926 27 1928 29 1930 Ernst Georg Lindvall, plåtslagare Beda Lovisa Johansson, fKarlsson, torpareänka, hushåll Alice Maria Agnes Matilda Knut Erik Elias Ernst Georg Dagny Lovisa Clary Gunborg Frans Oskar Johansson, jordbrarb Elin Augusta Matilda Jonsson Edit Linnea Johansson John Ivar Frans Artur Elin Astrid Emelia Gerda Matilda Elisabeth Edward Henrik Andersson, statdräng Hildur Viktoria Karlsson Gunborg Viktoria Karl Erik Henrik Karl Axel Karlsson, jordbrarb Edla Matilda Krämell Gerda Inga Viktoria Karlsson Karl Johan Staf, jordbrarb Karolina Sahlström 18781226 18850923 19070525 19080717 19150517 19191004 19220814 19230930 18760430 18800918 19100703 19121007 19140122 19150928 19170620 18970504 19031 106 19230711 19241 103 18770328 18690831 19081025 18620531 18650510 Mölltorp, Rlän Torpa Säby Säby Säby Säby Ö Ö St Åby ö St Åby Rök Rök Rök Väderstad Normlösa Rök Adelöv Alhelgona St Åby Adelöv Svanshals Hjo Hjo Å G iva re g å rd 20080922 Torp nr 156 Backstuga Torpet finns utmärkt på karta frän laga skif Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med 05STÅ125, bland Historiska kartor hos nummer och markering. Lantmateriet “§31 __ 143? ' _ir/_Z'ååñ 6458 GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6458619 Y = 1434618 Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124419 från 186877, marke rat med BS. SWEREF 99 1500 N = 6458750 E = 131903 SWEREF 99 TM N = 6456167 E = 481910 Torp med nr 156, 158, 159, 160 och 165. Samtliga ligger på Gästgivargärden. Vi har haft svårt att kunna placera boende på rätt torp. Det kan finnas fel! År 1883 1911 Anders Peter Johansson, arb 18260219 19000206 Styra Anna lsraelsdotter, fattighjon Mor Anna ofärdig 18260721 19110715 St Åby Emma Matilda Gustafsson, dotterbarn 18910530 Väderstad Signe Pil 18950303 Väderstad Å G iva reg å rd 20080922 Torp nr 157 Torp Fastighetsbet. Skogen Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med T. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 1435 5455|L _i| 4' ,i (rorfberugåtá 'i “'..\E l.. 1886 1920 Gustaf Fredrik Johansson, torpare arb Carolina Svensdotter Emma Rosina Adolf Fredrik Gustafsson, timmerarb August Georg Gustafsson 1920 25 Carl Johan Reinhold Andersson, jorbrarb Selma Olivia Andersson, syster gift med David Andersson, Amerika Linnea Valborg Ingeborg oä 1925 Oskar Artur Fallström, jordbrarb Olof David Leonard 20080407 besöktes torpet och nedan bild tog 00 syIt satte p. \ l› GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6455406 Y = 1434710 Beda Maria Johansson fJohansson, stdrängänka Brita Maria hennes Anna Lisa oä Sven Oskar Arne oä Ingeborg Margareta SWEREF 99 TM N = 6452957 E = 482040 SWEREF 99 1500 N = 6455539 E = 132033 18400716 19200501 Vireda 18350812 19190806 Ö 18720609 St Åby 18751113 St Åby 187901 28 St Åby 18750904 Ö 18771204 Ö 19130529 Ö 18890903 Ö 19120909 St Åby 18940606 Trehörna 19180220 Ö 19201107 St Åby 192401 09 St Åby 19291212 Ö ÅBY Gästgivaregård Torp nr 158 Backstuga Torpet finns utmärkt på karta frän Iaga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med BS. År 1859 Jacob Andersson, förp.äg. Margareta Svensdotter Johan Ludvig Clara Josefina Carolina Vilhelmina Carl August Gustaf Victor Siegfrid 20080922 Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 1435 E1458; = ' ' " GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6457114 Y = 1434769 SWEREF 99 TM N = 6454665 E = 482079 SWEREF 99 1500 N = 6457248 E = 132072 20080618. Besök vid torpet och nedan bild togs. Skylt sattes upp. , u. On . 58 4. v .w / * . , $ : ,. . Torp med nr 156, 158, 159, 160 och 165. Samtliga ligger på Gästgivargärden. Vi har haft svårt att kunna placera boende på rätt torp. Det kan finnas fel! 18281030 18930904 Ekeby 18220403 18921025 Heda 18521208 Heda 18540726 Heda 18570912 Heda 1861 0630 18630831 Ö 18651027 Ö ÅBY Gästgivaregård Torp nr 159 Backstuga Torpet finns utmärkt på karta frän laga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124419 från 186877, marke rat med BS. Torpet finns utmärkt pä Fritidskarta ÖSK från år 1997. 311 I I År 1876 Anna Margareta Jonsson, fattighjon 20080922 Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 _ år 1435 _ 14315 1545? :th 'Åberg 64515:" ' GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6456902 Y = 1434696 SWEREF 99 TM N = 6454452 E = 482008 SWEREF 99 1500 N = 6457035 E = 132001 20080428. Besök vid torpet och nedan bild togs. Skylt stts u p. Torp med nr 156, 158, 159, 160 och 165. Samtliga ligger på Gästgivargärden. Vi har haft svårt att kunna placera boende på rätt torp. Det kan finnas fel! 18111219 18891224 Horn Å G iva reg å rd 20080922 Torp nr 160 Backstuga Stenbron Torpet finns utmärkt på karta frän Iaga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med BS. År 18571874 Anna Greta Johansdotter, inh Carl Alfred oä Johan Albert Oscarsson Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6456513 Y = 1434803 SWEREF 99 TM N = 6454064 E = 482120 SWEREF 99 1500 N = 6456647 E = 132113 20080428. Besök vid torpet och nedan bild togs. Skylt sattes upp Torp med nr 156, 158, 159, 160 och 165. Samtliga ligger på Gästgivargärden. Vi har haft svårt att kunna placera boende på rätt torp. Det kan finnas fel! 18180326 18740412 Adelöv 18440218 Ö 18580920 Ö Å G iva regå rd 20080922 Torp nr 161 Backstuga Fastighetsbet. 8:1, 8:3, 8:4 Korpskyllan I samband med laga skifte 1840 för Ödes högs by tilldelas Åby Gästgivargärd skifte med litt P och beteckning 8:1, detaljer finns i Lantmäteriets akt 05ÖDJ111. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Hästholmen J1124413 från 186877, markerat med BS. ' r I . IL! ' År 1891 avsöndras 8:3, första lagfaren äga re Gustaf Kullerstrand, detaljer finns i Lantmäteriets akt 050DJAVS99, 14 sidor. År 1893 avsöndras 8:4, första lagfaren äga re Viktor Pettersson, detaljer finns i Lantmä teriets akt 050DJAVS100, 15 sidor. l Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande uppgifter: 9.418 kvm. Tax. 28.000 (9.400, 18,600). Till släkten omkr. 1860. Trä, 1904, 8 rum, 1 kök, 2 hallar. Omb. o. rest. 1918. El, v, avl, cv, w, wc, badr. Byggn. Omb. o. mod. 1943, 2 rum, 1 kök, 2 hallar. V, avl, cv, wc. Fru Jenny Kullerstrand. Barn: Gustaf, Ingrid, Karin, Ruth. Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. .H __ Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1432 6458 F'Gül'il'iGWrg I' 13 1434 la GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6457305 Y = 1433199 SWEREF 99 TM N = 6454837 E = 480507 SWEREF 99 1500 N = 6457420 E = 130499 År 1864 1880 96 Gustaf Kullerstrand, målare Maria Matilda Natanaelsdotter Gustaf Sigfrid Erik Bernhard Stina Maja Kullerstrand 18311201 18310416 18691113 18721015 18240304 Gustaf Sigfrid Kullerstrand, målare pappershandlare Jenny Josefina Andersson Erik Gustaf Sigurd Ingrid Matilda Karin Maria Ruth Jenny Margareta 18691 113 18890321 19100502 19120716 19140317 19180204 19160101 19141217 18751231 19000218 St Åby 9 3» 0' < 0= 0= 0= 0= 0= 0= Å G iva reg å rd 20080922 Torp nr 162 Backstuga Fastighetsbet. 8:2 Korpskyllan, Lundstorp 1, I samband med laga skifte 1840 för Ödes högs by tilldelas Åby Gästgivargärd skifte med litt P och beteckning 8:1, detaljer finns i Lantmäteriets akt 05ÖDJ111. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Håstholmen J1124413 från 1868 77, markerat med BS. Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 4.460 kvm. Tax. 14.600. Trä, omkr. 1850, 2 låg., 7 rum, 2 kök, 2 hallar. El, v, avl, cv, wc. Snick. Ivan 0 Anna Rosina Andersson. Barn: Brita, KarlGustav. År 1880 Samuel Lund, handlande Amanda Danielsdotter Olof Valdemar, volontär Anna Maria Mjölbyvägen 54 Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 6451843åül'1l'15umE á 13 1434 ña _l . GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6457297 Y = 1433168 SWEREF 99 TM N = 6454828 E = 480476 SWEREF 99 1500 N = 6457411 E = 130468 18450607 19170830 Läng hem 18451206 19250513 Sexdrega 18830729 Ö 18840817 Ö 1925 Ivan Konrad Efraim Andersson, snickarb 18921020 Ö Anna Rosina Gomér, fRoth 18920316 St Åby Britta Maria Sofia 19180510 Varv 0 Styra ÅBY Gästgivaregård Torp nr 163 Fastighetsbet. 8:5 Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 1,5 km fr. jvst. 2.300 kvm. Tax. 8.000 (2.300, 5.700). Förvärvad 1924. Trä, 3 rum, 1 kök, hall. El, v, avl. Hildegard Algmark, g.m. Johan B. Algmark (död). Barn: Allan, Åke, Märta, Judith, Wåge. Firma: Bröderna Algmark, Billackering mm. i* Utdrag från Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. År 1903 06 Carl Anders Wetterström, snickeriarb Hedda Charlotta Johansson Astrid Elisabeth Carl David Alvar Edvin Elsa Maria Ruth Olivia 1909 13 Karl Oskar Karlsson, skräddare Anna Jonsdotter Karl Sixten Teodor Sten Sigfrid Karl Henry Gustaf Svea Mary 20080922 Karlstorp 1, Mjölbyvägen 60 År 1903 avsöndras 8:5 Karlstorp enligt akt 050DJAVS101, ägare Carl Anders Wet terstam. Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1432 5458 äGEI'II'IEUGI EEE. Ila GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) SWEREF 99 TM SWEREF 99 1500 1434 X = 6457306 Y = 1433223 N = 6454838 E = 480531 N = 6457421 E = 130523 Fastigheten har inköpts av Ödeshögs kommun och husen revs i samband med ändrad vägsträckning för nuvarande riksväg 50 och Skördevägen. 18651 113 18620415 18960429 18970813 19000327 1901 1 031 19050402 18720608 18761030 19051224 19070922 19090511 19130329 Eksjö ö ö ö St Lars St Lars Ö Rök Jerfsö Xlän Stockholm Stockholm V Tollstad Ö 1910 11 1911 Karl Gustaf Andersson, Iägäg Hilma Serena Fransdotter Johansson Dagmar Maria Anna Margareta Alfred Pettersson, Iägäg Hilma Sofia Andersdotter August Valdemar Pettersson, jordbrarb Axel Konrad Pettersson Ester Maria Pettersson Sven Henry oä Elsa Elisabeth Pettersson, sömmerska 18700302 18680909 18970529 19020414 184601 21 18590720 188801 26 1891 01 04 18921 108 19121207 18950624 1 9251 222 Husby Oppunda Ö Stockholm Stockholm Heda C:)rberga 00000 ÅBY Gästgivargård Torp nr 164 Fastighetsbet. 3:2; 11:1 Kvarnen finns utmärkt på karta frän Geo metrisk avmätning är 1699. Kartan ingår bland Historiska kartor hos Lantmäteriet, Lantmäteristyrelsen. ia. '7' 5.4' '* ft” Kvarnen finns utmärkt på karta frän storskif te är 1763. Kartan ingår i akt 05STÅ26, Iad Historiska katr hos Lantmäteriet. Kvarnen finns utmärkt på karta frän Iaga skifte upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05 STA125, bland Historiska kartor hos Lant mäteriet. 20080922 Eriksberg Pä Häradsekonomisk karta Åby J11244 14 från 186877, finns markerat med Gar veri, Färgeri, Spinneri. År 1884 görs en avvägning med karta över kvarndammen, enIigt akt 05STÅ254, 11 sidor, bland Historiska kartor hos Lantmäte riet. 'AM_Imü År 1931 avsöndras fastigheten Eriksberg och Åby Jutegärd 3:2 (11:1) senare 24:1 bildas. Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 4.000 kvm. Tax. Byggn. 5.000. Förvärvad 1919. Trä, omkr. 1860, 2 läg.,3 rum, 2 kök, 2 hallar. Omb. o. rest. 1947. El, v, avl, wc. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1932. Möbelsnick. Sigfrid o. Signe Johansson. Barn: Svea, Margit, SvenErik Aina Utdrag från Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. År 1833 Anders Johansson, mjölnare Johanna Holmberg Carl Alfred Sven Peter 1836 48 Johannes Adamsson, mjölnare Lotta Jonsdotter Carl Gustaf Johan August Maria Sofia Adolf Fredrik Sofia Anders Peter Anna Maria 1848 66 Axel Robert Seigbahn, färgare Dorothea Lovisa Bäckstrand Emeli Dorothea Kristina Axel Vilhelm Carl Erik Agnes Anna Maria Pehr Henrik Reinhold Edvard Uno Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 14:34 5455 , .. _ 5455 :3 GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6456983 Y = 1435247 SWEREF 99 TM N = 6454539 E = 482558 SWEREF 99 1500 N = 6457122 E = 132551 18061227 Ö 18101201 Ö 18300608 St Åby 18320612 Ö 17901120 Ö 17950210 Svanshals 18221027 Ö 18280727 Ö 18320101 Ö 18320101 18320420 Ö 18330113 Ö 18351218 18360223 Ö 18390919 18390926 Ö 18170607 Adelöv 18160501 Torpa 18510205 18550202 Ö 18530130 Ö 18550117 18550217 0 18560801 Ö 18580826 Ö 18600608 0 1866 1876 81 1880 98 1881 95 1892 1898 1899 1906 1911 12 1911 12 1914 17 1914 19 Karl Fredrik Delfin, färgare Emma Margareta Lund Emma Sofia Fritz Teodor Jonsson, spinnare Anna Kristina Jonsson Ester Anna Maria Tekla Teresia Fritz Rudolf Otto Emil Björkman, färgare Emma Margareta Lund Emma Sofia Karl Albin Lund Alma Amanda hennes Alfred Karlsson, spinnare Johanna Matilda Fredriksdotter Alfrida Josefina Edit Maria Anna Olivia Johan Alfred Andersson, spinnare Emma Ottilia Nilsson Maria Helena Johan Gunnar lvar Hugo Fritz Harald Dagmar Alise Ragnar Vilhelm Helge Georg Johan Fredrik Johansson, färgare Lovisa Johanss Blomqvist Carl Fredrik Sven Johan Gustaf Emil Söderström, spinnare Emma Amanda Hall Gustaf Birger Emanuel David Emil Amandus Gunhild Amanda Elisabeth Ragnar Elias Gabriel Ester Maria Lovisa Axel Vilhelm Lundbom, bränneriarb Emma Viktoria Karlsson Sigurd Vilhelm Agnes Viktoria Signe Maria Oskar Fabian Andersson, snickeriarb Nanny Beda Linnea Björklund Astrid Olivia Harald Fabian Gustaf Edvard Sultan, fd korpral 18330720 18800313 18420319 1861 185001 01 185201 05 18740819 18751220 187801 1 0 18550619 18420319 1861 18670219 18820508 18390507 18460322 18700320 18730829 18841013 18541 123 18570313 18800321 18811217 18831226 18870927 18900607 1891 0609 18930410 18520815 18610408 18900420 18911 102 1871 091 2 18691027 18960411 18980122 19000420 19020626 19041 108 18820224 18831 130 19060425 19071029 19120329 18851201 18901202 19100510 19120516 18870913 Emelie Augusta Sultan fAndersdotter, torpänka 18450715 18990110 Svinstad Åtvid Kvillinge Norrköping Norrköping Norrköping Ö Skirö Åtvid Svinstad Rök Kullerstad Vårdsberg Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Landeryd Sundsvall Norrtälje Norrtälje St Lars Ö Harg Mjölby Mönsterås Ö Ö Ö Rök St Åby V Tollstad St Åby Ö St Åby Bredestad Heda St Åby St Åby Ö 1914 19 1919 Anders Valfrid Bengtsson, skräddare Sigrid Maria Elisabeth Ekholm Valborg Linnea Elisabeth Sally Ingegerd ldelia Bengt Sterner Arne Erik Sigfrid Johansson, snickarb Signe Leontina fKarlsson Svea Maria Signe Margit Ingeborg Sven Erik 18880822 18880229 19120419 19140308 19181229 18881018 18950316 19170814 19191 125 193001 04 19190124 V Tollstad lngatorp Flän V Tollstad St Åby Ö St Åby Rök Ö St Åby Ö Å G iva reg å rd 20080922 Torp nr 165 Backstuga Torpet finns utmärkt på karta frän Iaga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124419 från 186877, marke rat med BS. År ca 1860 83 Maja Stina Olofsdotter Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6456943 Y = 1434663 SWEREF 99 TM N = 6454493 E = 481975 SWEREF 99 1500 N = 6457076 E = 131968 20080609. Besök vid torpet och nedan bild togs. Skylt sttes up. N ›' Torp med nr 156, 158, 159, 160 och 165. Samtliga ligger på Gästgivargärden. Vi har haft svårt att kunna placera boende på rätt torp. Det kan finnas fel! 1821 0924 18831228 St Åby ÅBY Jutegård Torp nr 167 Torp Fastighetsbet. Torpet finns utmärkt på karta frän Iaga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05 STA125, bland Historiska kartor hos Lant mäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med T. 1839 Anders Fredrik Larsson Bäck, torpare Anna Lena Larsdotter Johan Gottfrid Mathilda Johanna Fritz Alfred 20080922 Hakebo Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 14:34 :5455 _. 1135" 6455 ' GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6455864 Y = 1434618 SWEREF 99 TM N = 6453414 E = 481943 SWEREF 99 1500 N = 6455996 E = 131936 Ur Roland Hagbergs anteckningar efter en vandring 29juni 1985 saxar vi följande: l Hakebo bodde Fritz Andersson. Ladugården var sammanbygd med bo ningshuset. Energibesparande. I närheten låg Dra kebrunn, där de äldre skrämde barnen för draken. Ett tack till Roland Hagberg för information. 20080428. Besök vid torpet och nedan bild togs. Skylt sattes upp. ' i n i EE '1 18160219 18520501 Ö 18060508 18861213 Heda 18390509 Ö 1841 1 021 Ö 18430903 Ö 18451020 Ö 18491003 18510518 Ö 1863 1908 09 1923 Anders Magnus Johansson, skräddare Maria Helena Andersdotter Axel Axel Reinhold Hulda Dorotea Andersdotter, sinnesrubb Axel Viktor Gustafsson, statdräng lda Josefina Helge Anna Cecilia Axel Olof Fritz Andersson, handlande arb, skomak 182201 1 5 1821 1 105 18530312 185501 01 18571 119 18790606 18720828 19040902 19080430 18451020 18740912 1891 1 125 18530313 18700714 19080820 Svanshals Forserum ö Svanshals Svanshals St Åby Karleby Rlän St Åby Varv Ö ÅBY Jutegård Torp nr 168 Torp Fastighetsbet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk kärtä Åby J1124414 från 186877, märke rät med T. Torpet finns utmärkt pä Fritidskarta ÖSK från år 1997. År 1831 44 Peter Persson, Maja Lisa Sjöstrand Clara Lotta Carl Otto Frans Wilhelm Maria Mathilda 1844 Carl Otto Pettersson, hårfrisör snick 1848 51 1861 1916 1891 91 Oskar Fredrik Petersson, skräddare Anna Ingeborg Andersson Axel Edvin Ossian 20080922 Berghem Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och märke ring. 1432 6515? 1 6456_ . _. ..:. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6456392 Y = 1434146 SWEREF 99 TM N = 6453936 E = 481465 SWEREF 991500 N = 6456519 E = 131458 20080609. Besök vid torpet och nedan kyIt ätte upp. 18060918 Svanshals 18111115 Herrestad 18310103 Ö 18330801 19160527 Ö 18360411 Ö 18390315 Ö 18330801 19160527 Ö 18660424 Heda 18681002 Norrsunda 18910708 Ö ÅBY Torp nr 169 Fastighetsbet. Jutegård Torpet finns utmärkt på karta frän Iaga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med T. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och År 1832 Anders Johansson, torpare 70 Stina Greta Jonsdotter Carl Gustaf Carolina Christopher Johan Viktor August 20080922 Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1433 1434 1435 1.' 6455 r_ .. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6455022 Y = 1434419 SWEREF 99 TM N = 6452570 E = 481754 SWEREF 991500 N = 6455152 E = 131747 20080428. Besök vid torpet och nedan iId togs Skylt sattes upp. 1780 1841 0502 17920701 18700514 18140604 18160627 1831 0620 18191209 18240229 18310929 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= ÅBY Södergård Torp nr 171 Backstuga Fastighetsbet. 4:10 År 1804 utförs areaIavmätning av mark tiII Brantefors kvarn. Handlingarna, sam manIagt 12 sidor finns i akt 05STÅ89 bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt på karta frän Iaga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. uu '. .I'L' Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med BS. .__ . 20080922 Brantefors kvarn Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1950, från 1948. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1434 1435 1436 . r.. +l__. : '_I I .... Il .I _/J ' GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6458529 Y = 1435133 SWEREF 99 TM N = 6456083 E = 482426 WEREF 99 1500 N = 6458666 E = 132419 20080609. Besök vid torpet och nedan Id togs. Skit sttes upp. ' »rm . ,_ 55._ .f .y › ,ty . V W» År 1826 58 1856 81 1882 92 1890 91 Bengt Nilsson, mjölnare Anna Sophia Svensdotter Anna Lovisa Adolf Friberg, arb Josefina Vilhelmina Jonsdotter Oskar Fredrik Axel Patrik Elin Olivia Frans Theodor August Vilhelm Eda Theresia Selma Dorothea Ebba Josephina Karl Sigfrid Eda Theresia Gustaf Hugo Frans Johan Petersson, sadelmak Johanna Charlotta Elfstrand Anna Katharina Elfstrand oä Johan Julius Karl August Berna Erika Maria Josefina Matilda Per August Hagstedt, arb Hedda Karolina Johansdotter Ester Maria Adina oä Karl August 17971013 180401 07 18250423 18280905 18301228 18581 11 1 18620413 18630623 18640707 18660308 18670503 18680905 1869101 1 1871 0206 18720703 18740410 18500307 18440419 18701205 18801203 18820726 18841019 18860618 18350326 18520723 18860504 1891 0920 183401 22 1 8620602 18640929 18660425 18670721 18690529 18700916 Nykil Vist Vreta Kloster l__larstad 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0 Rogslösa ÅBY Södergård Torp nr 172 Soldattorp Fastighetsbet. 4:1 1 Torpet finns utmärkt på karta frän laga skif te upprättad 1841. Kartan ingår i akt 05STÅ125, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med STP. Teckning efter fotografi pä soldattorpet ut förd av lnge Karlsson, son till Erik och lnga Karlsson. Ett tack för lånet till Inga Karls son, (1deshög. . .av 20080922 Kronberga Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 2 ha, 1 åker. Tax. Jord 5.000. Förvärvad 1939. Trä, omkr 1850, 3 rum, 1 kök. Omb. 1927. El. Ekonomi byggn., trä, omkr 1850. 2 nötkr. Läg.äg. Karl o Alma Karlsson. Barn: Jenny, Edvin, Elsa, Edit, Sigrid, Signe, Greta, Mary, Erik. Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J1338E1g50, från 1948. Torpet finns utmärkt pä Fritidskarta ÖSK Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta från år 1997. v 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med “H” I?” ' ' " nummer och marke ring. 1433 154515 ?e 'EJ .1. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6455783 Y = 1433899 SWEREF 99 TM N = 6453324 E = 481225 SWEREF 991500 N = 6455906 E = 131217 Huset finns kvar och är permanentbostad. År 1703 Jonas Persson 1713 36 Håkan Åhström 1687 1737 60 Carl Rahm 1705 1760 66 Nils Söderman 1728 1766 Samuel Söderman 1736 till 92 Järnstad 1767 70 Anders Ramberg 1737 1770 72 Anders Åstrand 1745 1772 97 Petter Socrattes 1750 1798 1801 Anders Flinta 1774 Anna Greta Andersdotter Ahlgren 17760220 18380302 Skänninge Eva 1798 Vikingstad Anna Maja 18120731 Stina Greta 18001020 18341007 Ödeshög Anna Carin 18021220 18570630 Ö 1801 13 Jöns (Jonas) Pihl, corpral 17621014 Ö fått tapperhetsmedalj 1815 24 Anders Flinta 17860611 Catharina Andersdotter 17860220 Ö Brita Stina 18110906 Ö Carl Peter 18151022 18160125 Ö Johanna 18180101 Ö Carl Peter 18210507 Ö ? 18301022 Ö 1824 27 Olaus Frost 18010213 St Åby Johanna Christina Nilsdotter 18010826 18661101 gränna Christina 18260704 0 1827 60 1861 93 1893 1939 Johan Albert Kron, Iivgrenadjär Carl Åman Anna Stina Persotter Johanna Sophia Claes Johan Sven August Vilhelm Clara Josefina Carl Herman CarlOtto Johansson Åberg Hedda Lovisa Andersdotter Emma Lovisa Helena Josephina Carl Emil Jenny Maria Johan August Hulda Serena Frans Oskar Knut Hilda Carolina Ernst Albert Edla Dorotea Pettersson John Bernard Valdemar, Johansson Gerda Elvira Viktoria Kron 18050924 18050924 18290808 18320418 18340922 1841 051 7 18431 119 18400918 18320625 18610731 18630731 18650710 18650710 18670804 18691008 1872041 1 187501 1 2 18770423 18721 117 18700806 189801 06 18990929 David Albert Kron, jordbruksarb, mureriarb 19011022 Tyra Margareta Fredrik lvar Melker Ruth Edla Linnea 19031004 19070705 19100310 18650109 18461 105 186801 28 18651206 18781001 18861206 18780707 >0 0' < O=O=O=O=O=O=O=O=O=Q 0= O=O=O=O=O=Q 0= 3» 0' < ÅBY Södergård Torp nr 173 Backstuga Fastighetsbet. Torpet finns utmärkt på Haradsekonomisk karta Åby J1124414 från 186877, marke rat med BS. Foto av backstugan. Den troligen siste permanentboende, Matilda Andersdotter kallades för "TackTilda", sysslade med sömnad av tacken. Tack för lånet av kort och för information till Inga Karlsson, Ödes hög. År 1828 Karl Peter Åman, inh Anna Stina Persdotter Johanna Sophia Claes Johan Sven August Vilhelm Clara Josefina Carl Herman 20080922 Lugnhem Torpet finns utmarkt på Fritidskarta ÖSK _från _år 1997. Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1433 1434 1435 GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) X = 6455816 Y = 1433959 SWEREF 99 TM N = 6453358 E = 481285 SWEREF 99 1500 N = 6455940 E = 131278 20080428. Besök vid torpet och skylt sat tes upp. 18051217 18720417 Ö 18050924 186501 09 St Åby 18290808 Ö 18320418 18461105 Ö 18340922 Ö 18410517 19211211 Ö 18431 119 Ö 1872 1922 Carl Gustaf Jonsson, arb, backstuguhjon Clara Josefina Åman Jenny Amanda Karl Gerhard Patrik Sigfrid Adolf Fredrik Anna Charlotta Alma Edit Olivia Oskar Valentin Frans Johan Matilda Andersdotter, sömmerska 18391217 1841 051 7 18650929 18700924 18721216 18741020 18770324 18791022 18820214 18841002 1853070610 19180121 19211211 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= Q 3» 0' < ÅBY Torp nr 174 Fastighetsbet. Södergård År 1806 finns upprättad akt om klyvning och justering av gräns och agodelning, akt 05ÖDJ70. Nedan ritning är hämtad där ifrån. Vissa oklarheter om exakt plats. År 1863 68 Gustaf Alfred Fredriksson Johanna Christina Sätt Hilma Rosina Carl Albin Gustaf Vilhelm Jenny Amalia Axel Viktor Hilda Josefina PehrJohan Elin Amanda 1868 70 Nils Adolf Norrlander, handl Emilia Jonsdotter Carl Gustaf Johan Edvard Hulda Amanda 1863 1901 Greta Lena Zander Kristina Pettersdotter Sander, fattighjon Klara Josefina August Pettersson Sander 1863 Johanna Katarina Petersdotter 20080922 Sandstugubacken Utdrag från Lantmäteriets terrängkarta 8E SO HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1432 5458 güül'il'icuç|an_á I_ 13_ lla 1434 GPSkoordinater: RT 90 (RHZOOO) SWEREF 99 TM SWEREF 99 1500 18291 128 18271 120 18530719 18550822 18571 110 18590505 1861 0320 18630505 18650908 18671029 18420501 18480428 18680522 18690718 18700716 18030329 18330503 18610210 18420306 18151020 18680706 18990522 X = 6457500 N = 6455037 N = 6457620 Y = 1433630 E = 480936 E = 130928 Ö Örberga St Åby St Åby St Åby St Åby Ö Ö Ö Ö Hulared St Åby Ö Ö Ö St Åby St Åby St Åby St Åby St Åby